0. témakör: Bevezetés, a szociálpszichológiai gondolkodás előzményei

Carl F. Graumann: Bevezetés a szociálpszichológia történetébe

in: Szociálpszichológia, szerk: Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.

mottó: "kulcsproblémájávávált"

1., Bevezető: mire jó az elmélettörténet?

1. PSP: pszichológiai szociálpszichológia (hősei: Lewin, Festinger, Schachter, Asch, Campbell, F.H. Allport)

2. SSP: szociológiai szociálpszichológia (G.H. Mead, Goffman, French, Homans, Bales)

2., A szociálpszichológiai gondolkodás régmúltja

-teológiai szint

-metafizikai szint

-"pozitív" szint: a jelenségek már reálisak és bizonyosak

3., a modern szociálpszichológia kezdetei:

a., néplélektan (Lazarus, Wundt, Steinthal)

b., tömeglélektan (Tarde, Le Bon)

a., Néplélektan

b., Tömeglélektan

4., a modern szociálpszichológia

- társadalmi lélektan: egyéni és egyénen belüli folyamatok

a., a szociálpszichológia Amerikában

-viselkedésesről a kognitív látásmódra való áttérés

-szélesebb tartományú elméletekről szűkebb tartományú elméletekre

b., az európai szociálpszichológia

-Bartlett,

-Piaget,

-Moede - korai kísérleti csoportlélektan,

-Hellpach - az első Szociálpszi. Intézet 1921-ben

à az egyéni és csoportviselkedés társas dimenziója (élményeink és viselkedésünk beágyazódnak a társadalomba és kultúrába, amelyben élünk)

-Tajfel: sztereotípiák, előítéletek, csoportközi viselkedés

-Moscovici: társas befolyás, kisebbségek, szociális reprezentációk