A tudás szerveződése

 

Mi a tudás?

Két részre osztható a kérdés.

1., Milyen formában jelennek meg a mentális reprezentációk?

2., Hogyan szerveződnek a mentális reprezentációk?

A tudás típusai:

 

A fogalmak hagyományos elméletei

 

- A fogalmak egymással összekapcsolt fogalom-csomópontok

pl. állat madár kanári

- Az egyes fogalmak számos tulajdonsággal rendelkeznek a hierarchia adott szintjén pl. madár: szárnya van, repül…

- Fogalomcsoportok más fogalomcsoportok felsőbb kategóriájaként funkcionálnak állat madár kanári

Meghatározó és jellemző jegyek elmélete

Prototípus- ( vagy jellemzőtulajdonság -) elméletek

 

A hálózatoktól a sémákig: a fogalmak, mint relációs sémák

ÜT predikátum

KÁROLY, MARCI, RÉZCSŐ argumentumok.

 

 

 

 

 

Ezeket az egyszerű cselekvéseket egy esetkeret alapján arra használják, hogy az igék szemantikai alapjait jellemezzék. ATRANS pl. minden olyan igét jellemez, amely vmilyen birtok átruházását involválja.

Cselekvő. Személy

Cselekvés ATRANS

Tárgy: fizikális tárgy

Irány: HOZ: személy-1

TÓL: személy-2

Ez a szerkezet egy séma formája.: JÁNOS EGY NYAKLÁNCOT ADOTT MARINAK.

A relációs kifejezéseket primitívákként vagy primitívák összefüggő csoportjaként reprezentálják.

 

 

Sémák, keretek, forgatókönyvek