Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (1966/1994)

(példák az elhárítás két típusára)

 

 1. Azonosulás az agresszorral
 2.  

  Az azonosulás · a felettes én kialakulásának egyik faktora

  · az ösztönök uralásának egyik eszköze

  · más módszerekkel kombinálva az én leghathatósabb eszköze a szorongást keltő külső tárgyakkal szemben

  & Eset: általános iskolás gyermek

  Tünet: felelősségre vonás, fenyítés hatására grimaszolás

  (A tanár szerint őt gúnyolja, az osztályt nevetteti ® “bohóc”

  A konzultáción feltárt összefüggés: a grimasz a tanár bosszús arckifejezésének torzképe

  Ok: szidás ® szorongás utánzás önkéntelenül

  = azonosulás a tanár dühével ® a szorongás oldódik

  A gyermek belebújt a szorongást okozó tárgy bőrébe® a szorongás örömteli biztonságérzetté alakult.

  Az összetett szorongáselem aspetusai:

  · azonosulás az agresszorral

  · azonosulás az agresszor agressziójával

  (a fogorvos fájdalmat okozott a páciensnek – radír, fonal szétvágása, stb.)

  · azonosulás a felnőttek férfiasságával ( “harci dísz”, zsebkés)

  A gyermek a szorongást keltő tárgy bizonyos vonásait introjiciálja, így dolgozza fel szorongását ® az identifikáció vagy introjekció összeolvad az agresszor megszemélyesítésével, a fenyegetettséget átélt gyermek a fenyegetést előidéző személlyé válik. (Az átélés passzivitásának felcserélése a játék aktivitásával)

  Ez a folyamat létrejöhet egy jövőben várható eseménnyel kapcsolatban is: agresszió azzal szemben, akitől az agressziót várta (pl.: csengető kisfiú /rendszeresen titokban maszturbál/ ® büntetéstől való félelem ® szorongás ® oldás: agresszióval = aktív szerep)

  ¯

  az analízis hatására: · a veréstől való félelem eltűnt

  · a verekedés kényszere megszűnt

  Azonosulás az agresszorral: a felettes én fejlődésének normális szakasza = a külső kontroll internalizálása.

  Az internalizációs folyamat ismétlése ® a nevelő személyek tulajdonságainak introjiciálása.

  Az internalizált tartalom még nem egységes instancia, nem egyenlő az önkritikával, ezért eleinte a külvilág felé fordul.

  Az agresszorral való azonosulást a külvilág ellen irányuló aktív támadás követi = védekező reakció.

  & Eset: kisfiú, Oidipusz – komplexus

  Tünet: az anyával boldog kapcsolat, de időnként heves kitörések az “anya kíváncsisága” miatt.

  Fantáziái. Az anya felé közeledés, libidinális érzelmek – anya tudja

  ¯

  a fiú neheztelése anyja vélt kíváncsiságáért = a saját ösztönélet egy eleme: átvette anyja neheztelését, cserébe saját kíváncsiságát tulajdonította neki.

  & Eset: fiatal nő – szemrehányás analitikusának “titkolózásáért”

  Ok: gátlás az önfeltárulkozásban, tudatos elhallgatása a rá vonatkozó tények egy részének

  ¯

  tudta, hogy megszegte az analízis szabályait ® fantáziált rendreutasítás ® introjekció ® analitikus vádolása

  & Eset: kislány – maszturbációs fantáziák

  Tünet: kritika szeretettárgyaival szemben (“titkolóznak”)

  Ok: a tett miatt várt szemrehányá A páciens agressziója = mások (vélt, előrevetített) agressziója, kiknek “titka” saját elfojtásának visszatükröződése

  A bírálat internalizációja kapcsolódik a bűn projekciójával – ezzel egészül ki az agresszorral való azonosulás.

  Az én introjektálja a tekintélyeket, a felettes énbe építi, majd a tiltott impulzusokat projektálja.

  A páciens heves megbotránkozása mások bűne láttán = a saját bűntudat “előfutára”.

  Felháborodás fokozódik, ha saját “vétke” tudatosulásának közelébe ér ® az erkölcs előfutára.

  (Valódi erkölcs: ha az internalizált bírálat és az én saját hibáinak észlelése együtt jár.)

  Az én szigora befelé irányul, mérséklődik a másokkal szembeni intolerancia, de az én kínzó bűntudatot érez.

   

  Fixáció ezen a szinten: · észleli saját hibáit

  · De! – az agresszió is megmarad!

  Az agresszorral való azonosulás

  × Ø

  a felettes én kialakulásának előfázisa a paranoia kialakulásának közbülső stádiuma

  (identifikáció) (introjekció)

  Az introjekció és a projekció normálisnak tekinthető, míg a szorongástárgyakkal való megküzdésre használjuk.

  Pathológiás, ha az egyén a szerelmi életére viszi át. (pl.: a férj hűtlen – a feleségét vádolja ® a feleség vádjait introjektálja + saját hűtlenségét projektálja ® kényszeres fixácó a feleségen – ezzel védekezik a belülről jövő zavaró erőkkel szemben)

  További mechanizmusok: ellentétbe fordítás ( szeretetből gyűlölet) ® paranoid téveseszmék

  Az analízis hatása: · a valódi tudattalan agresszív impulzusok tudatosítása – az áttételben való lereagáláson keresztül enyhül

  · ha az agresszió oka a feltételezett bírálatunkkal való azonosulás, a lereagálás nem segít!

  · az agresszió megszűnik, ha a tudattalan impulzusok felszabadulnak a gátlás alól, eloszlik a büntetéstől való félelem.

 3. Az altruizmus egy formája

 

A projekció az elfojtásra hasonlít, mert:

· a kellemetlen élményeket a külvilágba helyezi (elfojtáskor az id-be)

· nem kapcsolódik speciális szorongáshelyzetekhez, motiválhatja az objektív szorongás, a felettes – én szorongás és az ösztöntől való szorongás is (angol pszichoanalitikusok: a csecsemő már élete legkorábbi hónapjaitól projektálja agresszív impulzusait, elfojtás még nincs!)

· a gyermek projekciót alkalmaz, ha vágyai, tevékenységei veszélyessé válnak ® külső ágensként kezeli, elutasítja ® a saját hibáktól való megszabadulásra használhat embert, állatot, tárgyat (projektál)

¯

Következmény: · vágyak – tekintélyszemélyek büntetése – bűnbak (akire projektálta vágyait)

· ha a projekció bűntudatból ered: másokat vádol

ß

heves intolerancia “helyettesítőivel” szemben

· agresszió másoknak tulajdonítása, féltékenység projektálása: zavar az emberi kapcsolatokban

· DE!- értékes kötődések is kialakulhatnak

ß

A projekció kevésbé feltűnő formája az altruizmus = az ösztönimpulzusokról mások javára történő lemondás

& Eset: fiatal nevelőnő gyermekkori vágyai: szép ruhák, sok gyerek, csodálják

Felnőttként: szerény, igénytelen, férjhez nem ment, gyermeke nem volt

Eredeti vágyainak megerősítésére:

Előzmények: - ösztönökről való korai lemondás (nevelés!) ® szigorú felettes én ® vágyai kielégítése lehetetlenné vált!

- hiúságait projektálta külvilági helyettesítőkbe = azonosulás : átélte vágyaikat, toleráns volt velük, saját ösztöneit így elégítette ki ® csak látszólagos egoizmus, valójában altruizmus, mert mások impulzusainak kielégítésére törekedett

- saját szerelemvágyát riválisába projektálta (nővére barátjába volt szerelmes – segítség nővérének a randira való felkészülésben!)

- frusztrációs helyzetben hasonló viselkedés, mint a vágyteljesítőkben (a rá bízott gyermeket édességgel etette – az anya egy szer megvonta a gyermektől ® a páciens háborodott fel, mert a gyermek frusztrációját élte át – a saját vágyak teljesítésének jogát átruházta az anyára)

& Eset: fiatal nő – apósához erős érzelmi szálak fűzték

anyós halála ruháiból nem kért

egy kabátot tett el egy pártfogoltjának

anyós nővérének kellett volna a kabát gallérja ® düh!

Ok: bűntudat: ruha elvétele = vágyteljesülés (anyós helyének elfoglalása)

¯

ezért nem kért a ruhákból, helyette: unokahúggal altruista viselkedés ® a kabát már egy másik személy vágya lett

¯

ennek révén az eddig gátolt agresszió az énnel összhangban álló cselekedetté vált

& Eset: fiatal nő kényszeres gátlások, ha magára kellett volna költenie

(!)másoknak gátlástalan ajándékozás

nő páciens: szorongása akadályozta az utazásban

(!)barátait utazásra buzdította ß

a saját vágyak átélése mások révén ( azonosulás) = mások játékának figyelése kockázat nélkül

Célja kettős: 1. Lehetőség: jóindulatú érdeklődés mások ösztönkielégülése iránt = saját vágyak kielégítése

2. Felszabadulhat az eredetileg ösztönkielégítésre irányuló, de gátlás alá került agresszió.

(pl.: gyilkos, aki az elnyomottak nevében öli meg az elnyomót)

A felszabadult agresszió tárgya azt a tekintélyszemélyt reprezentálja, aki eredetileg a páciens gyerekkorában az ösztönről való lemondást kiszabta. Gyakran a helyettesítő személy valaha irigység tárgya volt!

(Pl: a nevelőnő ambíciózus fantáziáit barátaira, libidinózus vágyait barátnőire helyezte át.

Okai: - az apa és fiútestvér iránti vonzalom (péniszirigység) – lány ® ambíciózus vágyait nem tudja kielégíteni

- a nővérével szembeni irigység szépsége miatt ® ő nem elég szép, nem igazán vonzó a férfiak számára)

A hasonló személyiségű emberek saját magukat reprezentáló párt választanak, tőle várják céljaik megvalósulását (pl.: a férj tanuljon helyettük, csináljon karriert, stb.)

Altruizmus és halálfélelem:

ß

· szeretettárgyaikért aggódnak

· biztonságuk életbevágóan fontos számukra Þ mindezért szorongás!

(magát nem félti a haláltól!)

Ok: mások javára lemond ösztönkésztetéseiről. Élete csak addig értékes, míg a szeretettárgy él, őt biztonságban tudja.

Anna Freud szerint nyitott kérdés: létezik-e valódi, őszinte altruizmus, melyben a saját ösztönkielégítés nem játszik szerepet még áttolt vagy szublimált formában sem? (a mazochizmus segítségével is elsajátítható egy tisztán altruistának tűnő magatartásmód)

 

Az agresszorral való azonosulás és az altruizmus folyamatának összehasonlítása

 

 

Azonosulás az agresszorral

Altruizmus

különbség

¨ Ok: szorongást keltő külső tárgy

¨ az ellenfél fizikai utánzása

¨ azonosulás az agresszor agressziójával, bizonyos vonásaival

¨ passzivitás helyett aktivitás

¨ bűntudat projektálása másokba: a paranoia kialakulásának alapja

¨ szorongásának leküzdésére saját személyiségét alakítja át

¨ Kulcsfogalma: identifikáció

¨ legátolt ösztönimpulzusok

¨ saját vágyak másokra helyezése

¨ a viselkedés kiterjesztése frusztrált helyzetekre is

¨ magában hiányolt tulajdonságok másokban keresése

¨ szorongás a szeretettárgy féltése miatt

¨ szorongásának leküzdésére “másokban él”

¨ Kulcsfogalma: projekció

azonosság

© az ösztönök uralásának eszközei

© én-védő mechanizmusok az ösztönkésztetésekből eredő szorongás leküzdésére

© agresszív megnyilvánulások bizonyos helyzetekben

© bűntudat jelentkezhet

© a szerelmi élet zavara

© zavar az emberi kapcsolatokban

© oka a kora gyermekkorban keresendő, létrejöttében a nevelés döntő szerepet játszik