GORDON W. ALLPORT: AZ ÉN ALAKULÓ ÉRZÉSE

In: Allport, G. W. (1997) A személyiség alakulása

AZ ÉN FOGALOM PROBLÉMAKÖRE

A személyiségpszichológia nagy talánya az én problémája. Úgy képzelhetjük el, mint életünk “forró magját”, középponti, privát övezetét.

Az én, mint központi fogalom, döntő szerepet játszik tudatunkban, személyiségünkben, és organizmusunkban.

Nem állandó középpontról van szó, hiszen előfordulhat, hogy viselkedésünk és tudatunk egészét kormányozza, máskor pedig mintha teljes egészében eltűnne, és az én bármi féle tudatosság nélkül marad.

Az én meghatározás nehézségének okai:

 1. Az én szakkifejezést számos elméletalkotó használja, de mind más és más módon (fogalmi tisztázás problematikája). Én-ego fogalom egymás megfelelői.
 2. Mindannyian tudatában vagyunk saját énünknek, pontosan mégsem tudjuk megmondani, minek is vagyunk tudatában. (Úgy érezzük, hogy bizonyos dolgok cselekvések, gondolatok az énünkhöz jobban hozzátartoznak, mint mások)
 3. Az én témaköre egyben filozófiai kérdés is, olyan alapvető dilemmákkal, mint a lélek, a szabadság, és a hallhatatlanság.

Az én meghatározás problémáját azonban nem kerülhetjük meg, ennek szintén három oka van.

 1. Személyes létezésünk és azonosságunk egyetlen bizonyos kritériumát csupán az én érzetben lelhetjük meg.
 2. A fejlődésről, tanulásról, és a motivációról szóló elméletek nem lehetnek sem teljesek, sem helytállóak abban az esetben, ha nem különböztetjük meg azt, ami a személyiségen belül releváns az énre, és ami nem.
 3. A pszichológia köteles tényeknek megfelelő beszámolót adni az én alakulásáról. (segíthet a fent említett filozófiai kérdések megválaszolásában)

A CSECSEMŐKOR

1. A TESTI ÉN

Így tehát az én érzése nem alakulhat pusztán a testi énen

2. ÉN-AZONOSSÁG

3. AZ ÖNÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÁS

 1. A korai én:

  1. vonatkozás: a testi én érzése
  2. vonatkozás: a folytonos én-azonosság érzése,
  3. vonatkozás: önértékelés, büszkeség

 1. Négyéves kortól hatéves korig:

4. vonatkoztatás: az én kiterjesztése

5. vonatkoztatás: az én-kép megjelenése

 1. Hatéves kortól tizenkét éves korig:

6. vonatkoztatás: az én mint racionális feladatmegoldó