Vadászok a prérin

 

Történelmi háttér:

Erikson & Mekeel" Dél-Dakota

Vizsgálat közvetlen célja: Kideríteni, mi az oka annak az apátiának, mely a sziú gyermekeket (és felnőtteket) sújtja, miért fogadják el, majd lökik félre szép sorban a “fehér oktatás” értékeit?" két igazság létezett számukra, egy fehér és egy indián " ennek a különbözőségnek vizsgálata tárta fel végül az okokat

9 Pine Ridge rezervátum

- 8000 sziú (vagy dakota) él itt

- Politikai és gazdasági függetlenséget feladták " fehérek nem telepednek le a ter., nem vadásznak

9 bölényekre vadásztak anno " néha könnyű sátrakból álló táborok

- minden szigorúan szabályozott volt, bármit csináltak együtt

- közmondásos kegyetlenség (önmagukra is kiterjedt)

De: apokaliptikus méretű katasztrófasorozat " természet és történelem összefogott

- bölények kipusztulása (a fehérek Black Hillsben arany után kutatva lemészárolták őket) " a sziúk mint nép és mint lélek meghaltak

- fehérekkel való háború, vad és szórványos

1890-ben zárult le: 7. lovasság megbosszulta Custer tábornok halálát (nőket és gyerekeket is)

Fehérekkel való viszony:

- prémvadászok " beilleszkedtek

- néhány tábornok és katonák " hősök, bátrak (Fekete Lovasság " Fekete Bölények)

- misszionáriusok " hitük tiszteletet parancsolt

- bürokraták " nem következetes kormányzás, ígéretszegések " rossz szemmel nézték az öreg indiánok

Amerika nem tisztázta: gyarmatosít vagy leigáz " következetlenségek " ezt bizonytalansággal v. rossz lelkiismerettel magyarázták a sziúk

Majd a legnegatívabb cselekedet: gyermekekért vívott gerillaharc " állami kötelező oktatás (minden volt, csak nem megnyerő)

Csupán egy fehértípus hatott rájuk (öltözködésükre és gyerekeik játékára): a cowboy " a marhagazdálkodást kezdték el űzni (1900-’17) " De: ezt a környezet + a fehér konkurrencia miatt megtiltották nekik

9 szintén katasztrófa (misszionáriusok " ők Izrael elveszett törzse, és Isten maradandó átka sújtja őket L J )

9 farmerrá kellett válniuk, de a föld már lepusztult volt, és aszály is sújtott

Ígéretek megszegésével vádolták az USA-t

Majd emberséges szervezet " de függőségben élnek

Rezervátum: lassított felvétel (csak néha rúgnak ki a hámból)

Jim:

- fiatal, középiskolát végzett sziú (zavart elméjű?)

- rokon törzsből feleség

- egy problémáját megbeszélni " elmentek hozzá (feleség, nőrokonok)

- prob: gyermekei szexualitással kapcs. szavakat használnak + felesége engedékenysége (Jim előítélete) + saját rokonai gyerekeinek szavai

Fehérek gyanúsítása " az indiánok obszcénok

9 ok: apja szigorú, sziúktól eltérő nevelése

Etnikumközi szeminárium:

Indián és fehér pedagógusok és szociális munkások

Panaszok: - iskolakerülés

- “lopás”

- apátia

- túlzott szex. tevékenység " nem megalapozott

általános: nem lehet hozzájuk férkőzni

Személyes vélemények:

- indiánok nem szeretik a gyerekeiket

- bevizelés (indián tanár mondta) " nem volt gyakoribb mint máshol

- megtanítják a gyerekeket maszturbálni " nem is láttak maszt. gyereket, szintén nem megalapozott

Fehérek szerint: indián gyermeknevelési hiányosság: a gyerek anális, uretális és genitális ügyeinek figyelmen kívül hagyása

Indiánok szerint: a fehérek megtanítják sírni a gyerekeket (kórház)

fizikailag bántalmazzák őket (indián.: “Jön a bagoly”)

“Pénze van” " kirekesztik (nem hódol az adakozás ősi hagyományának – smucig)

Régi társ. javak egyenlő elosztása " ajándékozás

9 Régi erény, mely elvesztette gazdasági jelentőségét

Nincs bennük kezdeményező-kézség

9 nem fogadják el az iskola törv. " ha mégis, a “fiú-akinek-pénze-van”- effektus

Lányok:

9 iskolába kerül: koszos

pár év múlva hazakerül: menstruáció miatt otthon fogják koszosnak nevezni " ezt képtelen újra elviselni, de fehér nőként sem élne

Általában a szülők sem tudják a gyerekeket engedelmességre bírni a tanárokkal szemben

9 A gyermekekben ez a belső ellenállás nem vezet belső konfliktushoz, neurózishoz

A sziú gyermeknevelés:

A) Születés

Asszonyok először szemérmesek " férfiaknak szülésről beszélni

Tisztában vannak a változásokkal

Régen: - homokágy, 4 cölöp " testnedvek a természettel egyesüljenek

- nem volt nyögdécselés

- rövid, 1-2 órás lábadozás

Ma: “Megtanul sírni, mint egy fehér csecsemő!”

B) Megszerzés és megragadás

- kolosztrum (vizes váladék) " méregnek tartják " a csecsemő legelőször bogyók levét eszi " majd tiszta tejet kap

- bármikor szophat " felülírta az apa szex. privilégiumát

- sokáig szoptatnak: 2-3 év (8 éves megfázott kisfiú J )

- lassan fokozatosan szakad el (kekszevő kisfiú J )

- az anyatej igényszinten felül köztulajdon

- paradicsomi állapot, de: tiltott gyümölcs " nem haraphat " kupán vágás " itt már sírhat, erőssé teszi (haragos sírás)

Konvergencia az oralitás és a törzs erkölcsi eszményei között

9 nagylelkűség " korlátlan szoptatás

9 lekierő (kegyetlen, sztoikus), vadászó szellem, szadizmus " korai harapási vágyak elnyomása

A gyermeknevelésnek kulturális és gazdasági szintézisbe kell ágyazódnia, hogy fennmaradjon

- fogkocogtatás " harapási vágyakból (inkább nőkre jell " bőrök rágása, sültüskék lap.)

C) Megtartás és eleresztés

nagylelkűség " idősebbek általános attitűdje nyomán

nem a pénz “mocskos” " az ajándékozás jó (kereskedők meséje, vásárolt term. “eljátszása”)

kiválasztás " idősebb gyermekek példája, követése (megszégyenülés elkerülése)

" szabad eleresztés

D) “Csinálás” és csinálás

Fiúk és lányok kb. 5-6 évesen " elszigetelés

Játék:

Befolyásolja a gyökeres változás (kislány pénztárgéppel játszik, piros körmökkel)

Régen: szekerek, babák sátrak

Fiúké kevesebbet változott " cowboy, csontlovakkal való játék

Idősebb példáján: a fallikus agresszivitás " a vadász kegyetlensége (pl. rosszlány megerőszakolása helyes)

Fiúk maximális önbizalmának kifejlesztése

Vadász: vad, nő és szellem után hajt

Nők számára kiegyensúlyozó védekezések szükségesek" kizsákmányolva (volt közöttük öngyilkosság)

9 vadász segítője és jövendőbeli anyja

9 szégyenlősség és férfiaktól való félelem (kimért lépések, biz. határon túl nem mehettek, egymáshoz kötözött combok " ne érinthessék meg szeméremtestét)

Azért létezett szerelem

“Rendes húga van” " komoly dicséret egy sziú harcosnak " mindig a legjobbat adja húgának, aki kimoshatta szent sebeit a naptánc során

Fivérek közötti hűség " bajtársiasság alapja

Lehetséges vérfertőző feszültség felkeltése, és elterelése a zsákmány, az ellenség és a kitaszítottak felé

Aki nem illeszkedik be " ellenség " halálos rágalmazások áldozata " mert az együttes agresszivitás elterelésében való közreműködést megtagadta

Ma: a fiatalok csak az öregek táncán keresztül érzik (vad, de törvényszerű) a sziúk régi életét.

A természetfeletti:

A) A Nap-tánc

Eredendő bűn " harapó szakaszban agresszív, destruktív késztetések " ezekre vezeklés (megtagadni a világra vonatkozó minden mohó vágyakozást)

Nap-tánc " nyári időszak, 2×4 nap

- Rituális ünnepség, Bölényszellem iránti hála kifej., társas összetartozás

- Termékenységi rítusok, és szexuális szabadosság megnyilv.

- Harci és vadászjátékok (ffiak közötti verseny)

- Ajándékozás és testvériesség

Tetőpont: önkínzások " negyedik tánc jelöltjei

" Mell- és hátizmaikba szíjak, Nap-cölöpökhöz kapcs. " hátratánc.

9 Biztosítja a Nap és a Bölényszellem jóindulatát

Kapcsolat a legkorábban elszenvedett trauma (paradicsomvesztés) és a vallásos vezeklés között " “szemet szemért” elv érvényesül (bár a csecsemők nem lettek volna képesek véghezvinni azt a rombolást, amiért a férfiak most vezekelnek)

(Jézus: titkos gondolat)

B) Látomáskeresés

? van azokkal, akik nem akarják felvállalni a felkínált szerepeket

Álmok fontos szerepe

9 Felhasználták: erős iránymutatás, és archaikus szabálysértések megelőzése

kamasz sziú " ágyékkötő, mokaszin, fegyvertelen " prérire megy, éhezik veszély " 4. nap látomás " ez határozta meg a fiú sorsát

9 v. mindennapi szerepek, vagy a kevés deviáns szerepek egyikét ajánlotta fel

Heyoka (“bolond”) " Villámmadarat látott " ha nem lesz heyoka, villám sújtja halálra

Holdról, vagy bölényről, vagy ikernőről álmodik " nem a nemüknek megfelelő életút

lány: iker őznőkről álmodik " witko (őrült) " szajha lesz (később művelt hetéra státus)

fiú " Hold " berdachévé válik (férfinő) " női öltözködés és munka, de: művész

Bűnhődés, de nem az egyénre, a szellemekre irányul a félelem " az elhárítás primitív módja

Összegzés:

A sziúk traumatikus körülmények között fokozatosan elvesztették valóságukat.

Indiánoktatás problémája:

Az indiánok a társadalom szegény, alsó osztályához tartoznak " hátrányos helyzet

A gyermeknevelés ősi elvei aláássák a fehér tudatot.

Indián civilizáció:

Kicsi – individualista lehet

Felnő: csak ekkor kell beilleszkednie a szabályokba

Nyugati civilizáció:

Kicsi: már szabályozzák

Felnő: csak ezután bátorítják, hogy megrögzött individualistává váljék

Sziú " helyreállítás

Fehér " megújítás

A sziú gyermeknevelés szilárd alapot alkot a régi társadalmi rendszer számára (kiváltja, majd kifelé irányítja, végül felszabadítja az agressziót).

A mi rendszerünkbe átültetve azonban e mechanizmus csupán a társadalmunk legalsó rétegébe való besoroláshoz vezet.

Utóvizsgálat:

MacGregor (1942) " 200 Pine Ridge-i gyerek

Régi gyermeknevelés, mely fennmaradt:

- szoros batyuba kötözik – mikor felveszik, megállás nélkül ringattják

- későn választják el

- ritka ujjszopás " hüvelykujj körmének az első foghoz pattogtatása

- nem sürgetik a járás, beszéd " gügyögés nincs

- szobatisztaság " idősebb gyerek példája; megszégyenítés (mindig, verés ritka)

- nagylelkűségre nevelés

- kisfiúk: kötelek, csúzlik; kislányok: babák

változás: biz. Fokú elkülönítés, de az elkerülés szokásával felhagytak

Versengés: általában elkerülik (zavart visszavonulás, vagy elfutás)

Többség nem érettségizik le (helyzetek: szégyen-versengés, tiszta-kevert vér, férfi-nő)

Iskola: otthont és gyereket elfogadhatatlanná teszi egymás számára

Régi szerepet nem tölthetik be " de új, megbízható minták még nincsenek

Család: önnállóság fokozása helyett menedékké válik

Legerősebb kötelék: fivérek, leggyengébb: apa-gyerek

Vizsg: az indián gyerekek IQja kicsivel a fehéreké fölött van

Egészségi áll: hátrányos helyzetű vidéki fehéreké 1 apátia

Projektív teszteket alk.

Eredmény: a világot veszélyesnek és ellenségesnek látják

Elővigyázatosság és negativizmus; bűntudat és méreg

Fantáziálások: fehérek jöttét megelőző időszak

Állatokat is félelmetesnek írták le (lovat is – a bölény iránti agresszív késztetéseket vetíti ki rá)

6-8 éves korcsoport jobban szervezett személyiséget ígér, mint amilyenné válik " kamaszkor körül lemondanak magukról, apatikussá és passzívvá válnak

MacGregor követk. " Azokkal az elnyomó erőkkel magyarázható, melyek gyerekkorban érik

Erikson szerint ez nem így van

Gond: A mai világban, “…a tiszteleten alapuló kapcs. összeomlása, és a kezdeményező-kézséghez szükséges célok hiánya kihasználatlanul hagyja azt a dühöt, amelyet még mindig felkeltenek a korai gyermeknevelés során.”

Következmény " apátia és depresszió

Elkerülhetetlen következtetés: hosszú távon csak az egész nemzet vidéken élő, szegény, nem fehér populációjának kulturális és politikai előrejutásából lehet hasznuk.