Leda Cosmides: A társas csere logikája:

Alakította-e a természetes kiválasztódás az emberi érvelést?

Tanulmányok a Wason – féle szelekciós feladattal

 

Előfeltevések:
1. Két v. több személy kölcsönös kooperációjához számos komplex becslési folyamatot kell m
egoldani.
2. Az evolúciós elv használható a becslési elméletben. (Marr)
3. Cosmides és Tooby feltevése: az emberi elme a társas cserével kapcsolatos érvelésre specializált kognitív foly-okat foglal magában.

 

 

Terület-általánosság vs. Tartomány-specificitás:

C. szerint a spec. mechanizmusok léte bizonyított, mert
1. Következtetési teljesítmény függ a tartalomtól
2. A tartalom függvényében a bejósolt módon az adaptivitás irányában variál

Elméletek:

 1. Tartalom – független: az ember a formális logika szabályai szerint követekeztet

  DE! “tartalmi hatás” a Wason – féle szelekciós feladatban

  è lehetséges magyarázat: asszociacionizmus és hozzáférhetőség elve: bizonyos helyzetekre vonatkozóan több hétköznapi tapasztalatunk van V MEGDŐLT!
  è
  Chang és Holyoak ’85: a pragmatikus sémák tartalomfüggőek, de a kogn. foly-ok, melyek ezeket létrehozzák, tartalom - függetlenek; a tapasztalat befolyásolja, milyen tartalommal töltődnek föl ezek a sémák
 2. Tartalom – függő/ tartomány- specifikus: gyakori és jelentős adaptív probléma a szelekció során egy specializációs – tökéletesítő foly-t indít be
  ð
  spec. célú, tartomány – specifikus mentális algoritmusok (pl.: Chomsky nyelvelmélete)

 

A társas szerződés elmélete (Cosmides,’85; Cosmides és Tooby,’89)

- a társas csere becsléselmélete + darwini algoritmusok
– társas cserét irányító foly-ok:
1. Ár – haszon elv
2. Csalódetekció
- csalás = a kialakult szabály nyílt v. rejtett áthágása egy társas szerződés megkötésekor
Társas Standard Szerződés
(STD – SS): “ Ha elfogadod a hasznot, meg kell fizetned az árat”
Fordított Társas Szerződés (F – SS). “ Ha megfizeted az árat, elfogadod a hasznot”

- az elvek akkor is működnek, ha ismeretlen a helyzet, de társas szerződésként értelmezzük
– absztrakt feladatnál nincs ilyen elv
– a tartalmi hatás a társas szerződés jellegnek tulajdonítható