10. A. tétel

Félelem és agresszió. A környezet szerepe az agresszió alakulásában. Hogyan viszonyulunk a bennünk lévő erőszakhoz?


 

Vázlat:

 1. FÉLELEM
  1. Konkrét félelem
  1. Félelem a fájdalomtól
  2. Szeparációs félelem
  1. Szimbólumokhoz kapcsolódó félelmek
  1. Félelem a szimbólumoktól
  2. Szimbolikus félelmek

 1. AGRESSZIÓ

 1. Ranschburg nézetei:

  1. Bandura agresszióval kapcsolatos kísérletei:

  1. Utánzás a modellek jelenlétében (jutalmazó és nem jutalmazó jellegű interakciós helyzet)
  2. Késleltetett utánzás a modell távollétében
  3. A filmmodellek utánzása
  4. A “vikariáló” (behelyettesítéses) megerősítés és az utánzás (jutalomforrás birtoklása)
  5. Azonosulás az agresszorral (szorongás csökkentése?)
  6. A modell büntetése és az utánzás (különbség a tanulás és teljesítmény között)

 1. Bettelheim nézetei:

Az agresszióról

Az orthogenikus iskola tapasztalatai

 

 

 

Felhasznált irodalom:

In: Bettelheim, B.: A végső határ. Európa Könyvkiadó, Bp.

In: Pataki F. szerk.: Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat, Bp.

10. A. tétel

Félelem és agresszió. A környezet szerepe az agresszió alakulásában. Hogyan viszonyulunk a bennünk lévő erőszakhoz?


 1. FÉLELEM

(Ranschburg Félelem, harag, agresszió c. könyve alapján)

Félelem = a veszély elkerülésére késztet, riadóztatja a szervezetet; ugyanakkor néha ártalmassá válik, értelmetlenül kínozza a gyereket, ahelyett, hogy tevékenységre késztetné.

 1. Konkrét félelem

= a félelmet pontosan meghatározható objektum, vagy esemény váltja ki, és a gyermek valóban attól az objektumtól, vagy eseménytől fél, amely az érzést kiváltotta. 6. hó táján jelenik meg, és 3 éves korig ez a félelem kizárólagos formája.

Altípusai:

 1. Félelem a fájdalomtól: A félelemnek ez a típusa nélkülözhetetlen. Segítségével éljük át a testi károsodás veszélyét, és olyan tevékenységre motivál, amely a veszély elkerülését teszi lehetővé.
 2. Szeparációs félelem:

6 hótól - szokatlantól való félelem = akkor jelentkezik, ha az ismert, és megszokott ingerkonstelláció nem az anticipált módon következik be. Ahhoz, hogy valami szokatlan legyen, a gyermek környezetének megszokottá kell válnia. Végigkíséri az egész életet.

7-8 hótól - szeparációs félelem = függőségi motívum; akkor alakul ki, amikor az “én” és az anya két különálló dologgá válik. Fontos összetevője a tehetetlenség. Nem alakul ki szeparációs félelem, ha a helyzetet maga idézte elő (átmászott a szomszéd szobába), és tisztában van vele, hogy bármikor megszüntetheti (visszamászhat anyjához).

Hatása a későbbi fejlődésre:Utánozni kezdi a gyermek az anya cselekvéseit, ezzel pótolja, közelebb hozza magához az anyját. = identifikáció

 1. Szimbólumokhoz kapcsolódó félelmek:

A félelem nem konkrét, hanem megjelennek benne a szimbólumok.

A szimbólum megjelenése a mentális kép kialakulásának következménye. A 2 éves kort követő esztendők gondolkodásmódját ez a képalkotás szabja meg, a szimbólumteremtés ennek az időszaknak a velejárója. Később az iskoláskorban fokozatosan átveszi szerepét a fogalmi gondolkodás, de a képalkotás, és a szimbólumképzés soha meg nem szűnő folyamat.

 1. Félelem a szimbólumoktól v. szimbólumoktól való félelem: (Természetes jelenség.)
 2. 4-5 éves korig a szimbólumokkal teli fantáziavilág nem különül el kellőképpen a gyermek tudatában az objektív világ realitásától. A gyermek tudja, hogy a fantázia teremtette szimbolikus alakok nem léteznek, de hátha mégis. A gyermek fél a maga alkotta, fantáziájában megjelenő szimbólumoktól (pl. a felhő sárkány, a sál kígyó, mesealakok).

 3. Szimbolikus félelmek: (Problémák konfliktusok tükrözője.)

A gyermek félelmének tárgya valójában nem az az objektum, amitől retteg. A félelem valódi tárgya egy személy vagy helyzet, ezt a félelmet viszi át más olyan objektumra, helyzetre, amely az eredeti félelmet fogja szimbolizálni.

 

 

 1. AGRESSZIÓ

 

 1. RANSCHBURG JENŐ NÉZETEI:

Ranschburg: Félelem, harag, agresszió c. könyve alapján

Tanuláselméleti szemlélet!

Agresszió = szándékos cselekvés, amely a másik embernek kárt, fájdalmat, sérelmet, félelmet okoz.(A szándékos jelleg nem feltétlenül azonos a tudatossággal!)

Agressziós viselkedés csoportosításai:

Antiszociális = társadalmilag elutasított módon, közösségellenes

Indulati = belső indulat készteti arra, hogy fájdalmat okozzon. (pl. ha az óvó néni a társnak ítéli a játékot, ezét a gyerek haragjában megüti társát)

Támadó = - fajon belüli (pl. hímek közti)

- fajok közti (pl. zsákmányoló)

Védekező = - territóriumvédő, (hímeknél)

- utódvédő (nőstényeknél)

- önvédelmi

Ki mit gondol az agresszió eredetéről?:

Freud később: agresszió belülről fakadó (intrinsic) erő, mely nem a környezet ellen, hanem az “én” elpusztítására törekszik (halálösztön). Az ember azonban önvédelmi okokból kifelé fordítja a rombolás irányát (életösztön), és az agresszió időszakonként eltörölhetetlenül feltör és pusztít.

Frusztráció è harag è agresszió

Mikor, és hogyan jelenik meg a harag a gyermek fejlődése során?

 1. Dühreakciókkal eléri, hogy a mama megszünteti az akadályokat.
 2. Képes fájdalmat okozni.

 1. Mikor a szülő a spontán dühreakciók hatására kielégíti gyermeke igényeit, a gyermekben fokozatosan kialakul az agresszió instrumentális formája.
 2. Ugyanakkor a spontán dühreakciók sokszor fájdalmat okoznak. Így az indulati agressziót is megtapasztalja.

Hogyan fejlődik tovább az agresszió?

- A nyílt agressziót a legtöbb szülő nem tűri, ennek hatására már 2 éves korban megjelennek ennek szimbolikus formái. pl. dac, durcázás, nyafogás, vagyis motoros és verbális ellenállássá alakul át az agresszió. Ezek kiváltó okai a régebbi fizikai problémák (lefekvés, bilire ülés) helyett egyre inkább szociális konfliktusok lesznek. Megkezdődik a szociális tanulás, melyik agresszió lesz a leghatékonyabb. Minden felnőtt más agressziót nem bír.

- Óvodáskorban a szülővel szembeni agresszió leggyakoribb formája a tisztasági szokások felborulása, pl. bepisilés, bekakilás, szorulás (akkor se adom nektek). Azért ezen a területen, mert a szülői magatartás célja ezek kialakítása.

- Latencia kor: megtorló akciók gazdag tárháza:

Éhségsztrájk –tudatos, nem tudatos visszautasítás

Teljesítmény romlása- úgyse adom meg a jó jegyet (legtöbbször nem tudatos).

A nevelés feladata: nem az, hogy az agresszív megnyilvánulásokat teljesen leállítsa, hanem hogy azokat az antiszociális irányból a proszociális irányba fordítsa, a nyers formák helyett olyan formáit hozza létre, melyek a társadalom számára elfogadhatóak.

Nemi különbségek a szociális hatások szerepét bizonyítják:

Milyen prognosztikai értéke van a kisgyerekkori agressziónak?

Fiúknál jól bejósolta a felnőttkorit

Lányoknál: 3 és 14 éves kor között jelentősen lecsökkent, azoknál is, akiknél korábban intenzív megnyilvánulás volt. Nincs prognosztikai értéke.

Magyarázata: A maszkulin viselkedésnek az agresszió elismert eleme, a lányok agresszióját viszont több büntetetés követi.

Katarzis és agresszió

Ha lehetővé tesszük az agresszió megnyilvánulását (=jutalmazás) è az egyén katarzist él át = megtisztul è és a későbbi agresszív megnyilvánulásainak száma csökkenni fog.

Galvános műszer segítségével mérték a tenyér verejtékmirigyeinek elektromos ellenállás változásain keresztül a k.sz. pszichikus feszültségeinek változásait.

Kísérlet 1 része: Rövid idő alatt nehéz gondolkodtató feladatot kellett megoldani, közben cseszegetés. (Még mindig nem tudtad megoldani? Ezt még egy általános iskolás is megoldotta volna!) = erős frusztráció.

Kísérlet 2. része: A k. sz-nek egy 0-10 közötti számra kellett gondolnia, amit a k.v.-nek ki kellett találnia. Nem látják egymást, így a tévedés visszajelzése 2 féleképpen:

 1. csoport: megnyomott egy gombot è falra felszerelt villanykörte villant fel.
 2. csoport: megnyomott egy gombot è áramütés (nyílt agressziót tettek lehetővé azzal a személlyel szemben, aki a kísérlet első részében frusztrálta őket).

Kísérlet 3. része: Vissza kellett emlékezniük a kísérlet 1. részére, miközben ismét mérték a bőrellenállás változásokat. Azok a k.sz.-k, akik nyílt agressziót tanúsíthattak a frusztráló k.v.-vel szemben, kevesebb feszültséggel emlékeztek vissza.

Tehát a katarzis valódi értékű.

Ranschburg szerint a visszaütés az agresszornak pillanatnyi megkönnyebbülést okoz, a megkönnyebbülés érzése társul az agresszióhoz, Þ így fennmarad az agresszió.

A jutalmazott agresszió növeli az agresszív viselkedés mennyiségét.

Obszervációs tanulás = a puszta megfigyelés elegendő ahhoz, hogy a gyermek a modell viselkedését elsajátítsa.

De Ranschburg szerint az erős identifikáció megszűri az obszervációs tanulás modelljeit. Szinte minden gyerek elsajátítja a modell viselkedését, de annál, aki erősen azonosult nem agresszív modelljével, nem fog ez megjelenni a viselkedésben. (Így hatnak, ill. nem hatnak az agresszív filmek is.)

 

2. BANDURA AGRESSZIÓVAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATAI

Albert BANDURA (1962): Szociális tanulás utánzás útján

Bandura részletesen vizsgálta az obszervációs tanulás közben ható tényezőket, amelyek befolyásolják az agresszív viselkedést

:

 1. Utánzás a modellek jelenlétében (jutalmazó és nem jutalmazó jellegű interakciós helyzet)
 2. Ennek kísérleti ellenőrzése: 2 csoport óvodás és eltérő viselkedésű (felnőtt nő) modellek.

  Nem jutalmazott

  Jutalmazott

  1. fázis: A modell a gyereket a szobába vezeti à játsszon, de ő a sarokban olvas, nem játszik vele.

  A modell is játszik, kedves, közlékeny, gyakran jutalmazza a gyereket.

  2. fázis: Kísérletvezető bejön: kéri őket, hogy játsszák azt, hogy kitalálják melyik dobozban van a kép. Modell próbál először, mindig jól választ, közben a gyerek figyeli a viselkedését.

  A keresés közben a modell verbálisan és motorosan agresszív. (pl. a doboz tetején lévő babákat lelöki)

  Eredmények: Mindkét csoport utánozza az agresszív viselkedést DE:

  A modell egyéb viselkedését kevésbé utánozták

  A + megerősítés hatására több konkrét utánzást mutattak, valamint a modell viselkedésére emlékeztető egyéb választ adtak.

  Oka: ha egy modell viselkedési jellemzőit következetesen pozitív megerősítéssel társítják, akkor e modell viselkedése másodlagos megerősítő tulajdonságokra tehet szert, s emiatt sokkal nagyobb mértékben szólíthat fel utánzásra.

 3. Késleltetett utánzás a modell távollétében
 4. Kísérlet: ovisok csoportokban különböző modelleket figyelnek meg:

  1 fázis: A gyermek játszik, közben nyugodt modellek (fele nő/fele férfi) “megfigyelése.” (A modell összerakós játékkal játszott.)

   

  Agresszív modellek (fele nő/fele férfi) (Agresszív viselkedés pl. ráül a babára, orrba vágja, fejét kalapáccsal üti, feldobja, rugdossa.)

  Kontroll csoport

  nincs modell

  2. fázis: enyhe frusztráció éri a gyerekeket

  3. fázis: a modell távollétében az utánzásos és nem utánzásos agresszív viselkedések mérése a másik szobában, ahol agressziót indukáló és nem indukáló játékok is vannak

  Eredmény: kevés agresszív válasz

  sok agresszív válasz

  kevés agresszív válasz

 5. Filmmodellek utánzása:

Kérdés: a film modellek mennyire sarkallnak utánzásra?

Ugyanez a kísérlet megismételve: DE a modell filmen

2 változat a filmmodellre:

Eredmények:

Mért agresszió (szignifikáns különbségek szerint):

Valóságos élet = filmmodellek (film, rajzfilm) > nem agresszív modell, nincs modell

Valóságos élethelyzet = film

Valóságos élethelyzet > rajzfilm

Vagyis a nem agresszív modellek megfigyelése csökkenti a későbbi frusztrációs helyzetekben az agresszív válaszok megjelenésének valószínűségét.

Az agresszív modellek megfigyelése nemcsak a közvetlen utánzást segítette, hanem kiválthat hasonló, már korábban megtanult viselkedéseket is. A modell viselkedésének

gátlástalanító hatása van.

A férfi modell agresszív viselkedése nagyobb utánzást váltott ki, mint a női modellé. Sőt: a valóságos helyzetet megfigyelő fiúknál volt a leghatásosabb.

 1. A “vikariáló” (behelyettesítéses) megerősítés és az utánzás
 2. Az utánzáselmélet szerint ez a tanulási forma =

  látens instrumentális tanulási folyamat

  előfeltétele, hogy a modell válaszai pozitív megerősítést kapjanak:

  à amilyen mértékben a megfigyelő a modell megerősítéseit behelyettesítő módon átéli, oly mértékben erősödnek meg a megfigyelő rejtett utánzásos válaszai.

  1. fázis filmen:

  Agresszív viselkedést jutal-mazó kísérleti feltétel: Johnny játszik, Rocky kéri tőle a játékot, J. nem adja, R. elveszi J. játékait, megveri J.-t durván beszél vele. Utolsó jelenet R. boldogan játszik, majd az összes játékot elcsomagolja magának, vidáman távozik velük. J. szomorúan ül a sarokban. Bemondó: R győzelmét jelenti be.

   

  Agresszív viselkedést büntető kísérleti feltétel: ugyanez a film DE a végén J. veri meg R.-t, aki a sarokba menekül, és J. teszi el a játékokat vidáman. Bemondó: R. büntetését jelenti be.

   

  Kontroll csoport: ugyanezek a szereplők, ezekkel az agresszióra alkalmas játékokkal élénken, de békésen játszottak

  2. fázis spontán játék közben agresszió mérése

  Eredmény: több agresszió

     

  A kísérlet utáni interjúkban a gyerekek megfogalmazták nézeteiket a két szereplőről, mit gondolnak róluk, kinek a viselkedését utánoznák.

  Választásuk:

  R: 60

  J: 5

  Nem választott:35

  20

  20

  60

  0

  30

  70

  Eredmény:

  Az agresszív modellt jutalmazó helyzetben annak a viselkedését követték szívesebben, aki fizikai agresszió révén a játékokat megszerezte, DE: a gyerekek meglepő módon a modell viselkedését – választásuk ellenére – mind negatívan értékelték. A gyerekek válaszaiból úgy tűnik a vonzódás alapját inkább a jutalomtárgy megszerzése jelenti, nem pedig az agresszió végrehajtásának vágya. A nagy kognitív disszonanciát (a negatív agresszív viselkedés választását) úgy oldották fel, hogy nem az agresszív viselkedést értékelték fel, hanem elkezdték hibáztatni a nem agresszív szereplőt, J.-t (irigy volt).

  A kontrollcsoportban azonosítási modellként J.-t részesítették előnyben. Ez is azt az elméletet igazolja, hogy az emberek a kívánatos jutalomforrásokat ellenőrző és közvetítő személteket tekintik utánzandóknak.

 3. Azonosulás az agresszorral

A agresszorral való azonosulás (A. Freud, 1946) vagy védekező azonosulás (Mowrer, 1950) elmélete szerint: a személy saját szorongásának csökkentésére magáévá teszi az agresszív, fenyegető modell tulajdonságait, így az agresszió tárgyából, annak alanyává válik.

Agresszíven büntető szülők gyerekei agresszív viselkedés mintákat mutatnak. DE ez nem biztos, hogy védekező azonosulási folyamat eredménye.

Kérdésessé teszi:

Bandura szerint: Amennyiben az agresszor viselkedése szociálisan sikeres, a gyerek azonosul az agresszorral, akkor is, ha elítéli tulajdonságait. Ha a modell viselkedésével a jutalomforrásokat nem tudja beszerezni, akkor az azonosulás nem fog bekövetkezni. Ezért nagyon valószínű, hogy az azonosulás folyamatában a szorongás nem tekinthető lényegesen serkentő tényezőnek.

 1. A modell büntetése és az utánzás

Amikor a az agresszív modell büntetését figyelő gyerekeket a kísérlet végén arra kérjük meséljék el R. viselkedését, akkor aránylag igen hűen idézték fel az agresszív cselekedetek egész sorát, mert megtanulták, de nem ültették át saját cselekvéssé, motoros formába.

TEHÁT: nem a tanulásban, hanem a végrehajtásban van különbség.

 

 

3. BETTELHEIM NÉZETEI

Egy kevéssé tanulmányozott viselkedésmód: az erőszak c. írása alapján (Végső határ c. könyvében)

(1903- 1990, osztrák) 1 évet koncentrációs táborban töltött. Onnan USA-ba, ott alapította meg az orthogenikus iskolát, ahol súlyos érzelmi zavaros gyerekekkel foglalkozott.

Koncentrációs táborban tapasztaltak. è Nem igaz, hogy az erőszakot csak a frusztráció okozza. (Az erőszakot az agresszió szinonimájaként használja Bettelheim.) Az erőszak egyidős az emberiséggel, inherens része az emberi természetnek. Ne tagadjuk le a létezését!

Probléma a nevelés során:

Bettelheim szerint az agresszív viselkedést el kellene ismerni, a nevelés célja az lenne,

Erre sem a szülő, sem az iskola nem tanítja meg a gyereket, inkább arra késztetik, hogy nyomja el az erőszakos hajlamait, hiszen a társadalom sem hozott létre helyettesítő lehetőségeket az erőszak levezetésére, így marad a fantáziálás, amit a tömegkommunikáció támogat.

Mi a helyzet a médiában tapasztalt erőszakkal?

“A mi korunk semmivel sem erőszakosabb a többi kornál – éppen ellenkezőleg.” Pl. halálbüntetés eltörlése – de nincsenek olyan engedélyezett lehetőségek sem, amelyek az erőszakos hajlamok biztonságos, helyettesítő kiélésére szolgálnának (régen: nyilvános kivégzések, disznóölés, favágás).

A nyilvános versenysportok nem igazi helyettesítők, mert a versengés agresszív érzéseit a végletekig hevítik, ráadásul van egy vesztes is, akiben több agresszió gyűlik fel, mint amennyit játék közben kiélhet-.

Megoldás: “domesztikálni kell a fenevadat”

Az Orthogenikus Iskola tapasztalatai és módszerei:

A gyerekek nemcsak kiélni akarják az agressziót, hanem tanulni is akarnak róla, azonban ezt a tankönyvek olvasmányai nem teszik lehetővé: a szereplők közül senki nem verekszik, nem pusztít el semmit mérgében (legfeljebb csúfolódik vagy duzzog), mindannyian a “Barátságos város Kellemes utcájában” élnek. A régimódi olvasókönyvek talán néha megijesztették a gyerekeket, de lehetővé tették, hogy helyettesítő módon kiéljék ellenséges érzelmeiket. Ha ezektől megszabadultak, pozitív hajlamaikat a tanulásra lehetett mozgósítani. Egy jó olvasmány azt is közvetíthetné, hogy az emberek néha dühösek egymásra, de ki is békülhetnek, és ha ezt teszik, jobban fognak együtt élni.

Arról is meg kell győzni a gyerekeket, hogy néha jó érzés, ha az ember a dühös gondolatairól írhat, és abból senkinek nem származik kára. Ezáltal elválasztják az ijesztő eseményt attól, amit az ijesztő eseményről gondolnak. Ha megengedjük a gyerekeknek, hogy nyíltan beszéljenek agresszív hajlamaikról, akkor rájönnek, hogy e hajlamok ijesztőek.

Az Orth. Isk.-ban minden gyerek más-más megtanulandó szavakat választott magának, viszont minden gyerek megtanult minden érzelmi töltésű szót, ha látta, hogy a másik gyerek számára fontos volt (nemcsak a tanulásban, hanem egymás érzelmeiben is osztoztak). A választható szavak kategóriái: dühös szavak, rémisztő szavak, kellemetlen szavak, kellemes szavak, meleg szavak, hűvös szavak. Az első 3 kategória szavainak megtanulásához sokkal rövidebb időre van szükségük, közben olyan fontos érzelmeket tudnak kifejezni, amelyekről a felnőttek jobb szeretnék, ha nem lennének.

Az elutasítás és elfojtás nem tesz jót, a megértésből származó kontroll még mindig a legjobb mód, amivel a gyerekeket felkészíthetjük a saját nehéz és zavaró érzelmeikkel való szembenézésre.