8.b A csecsemő és gondozója az attachment elmélet alapján

 

A csecsemő és gondozója

Kötődési mintázat és transzgenerációs (egyik generációról a másikra tevődik át) hatások

 

A kötődési rendszer

 

Kötődési viselkedésekkel felvesszük és tartjuk a kapcsolatot a másikkal.

A kötődés kialakulása kötődési viselkedéseken keresztül valósul meg. Ha a gyermek nem mutat kötődési viselkedést, akkor még van kötődése. Illetve ha túl erős kötődési viselkedést mutat, az bizonytalanságra utal.

Felnőtt korban különböző szorongásos helyzetben is kiváltódik a kötődési viselkedés.

 

Diádikus szabályozási rendszer

 

A fiziológiai arousal moduláció jelentősége

Pl. környezet explorációja - arousal szint emelése

visszatérés az anyához - arousal szint csökkenés

Majd képes lesz később magasabb izgalmi állapotok elviselésére.

 

A szabályozás problémái

 

Érzelmi kötés

Fontos, hogy a 7. hónapra biztosra váljon a kötődési személy, mivel ekkor már képes a gyermek a helyváltoztatásra. Ha az anya nem elérhető, akkor stratégiákat dolgoz ki, hogy optimalizálja az anyával lévő távolságot.

 

Belső működési modell

Adott helyzetben már nemcsak a helyzet határozza meg a viselkedést, hanem a belső reprezentációs modell.

 

Belső működési modell és védekezési stratégiák

a kötődési viselkedést

minimalizálja maximalizálja

 

A védekezés fogalma – kötődés elmélet

Fókuszál a viselkedésre.

 

A védekezés fogalma – pszichoanalízis

Fókuszál az interakciókra.

 

“közös szálak”

 

Megoldatlan trauma második generációs hatásai (E. Hesse, Main)

 

Védekezési stratégiák

 

Hogyan értelmezhető?

 

 

Mi történik?

 

Bántalmazó és nem bántalmazó szülők

 

Hogyan történik a transzgenerációs átvitel?

 

Ijesztő szülő-gyerek interakciók kódolási rendszere

 

Következmények

 

 

Kezdetben diádikus szabályozási rendszer van, majd később ebből reprezentálódik a szelf.

Reprezentációs szint:

 1. a szociális és fizikai világ belső működési modellje
 2. ASZ (attachment személy) működési modell
 3. szelf működési modell

Enaktív : szenzoros-motoros reprezentáció (Brunner)

Interaktív reprezentáció: már magába foglalja az enaktívat

Bowlby: - 1 éves korra alakul ki

Bretherton: folyamatos, csak különböző aktivációs szinten működik

 

 

AAI = felnőtt kötődési interjú

Különböző mintázatú kategorizációk jönnek létre ugyanúgy, mint a gyerekeknél (Ainsworth)

Az interjú korai tapasztalatokra és azok hatására kérdez rá.

 1. Mondjanak 5-5 melléknevet a szülőkről, ami a korai kapcsolatot jellemzi!
 2. Mondjanak emlékeket, amelyek alátámasztják a mellékneveket!
 3. Közelebb álltak-e valamelyik szülőhöz? Miért?
 4. Mit gondolnak, miért viselkedtek úgy a szüleik, ahogy?
 5. A felidézett emlékek hogyan befolyásolták a személyiség alakulását?
 6. Veszteségélmény: kórház, költözés, válás, halál
 7. Milyen viszonyban van azzal, ahogyan nevelték őket a szüleik azzal, amilyen szülők ők?

Tartalomelemzés

Fontossági szempont:

 1. az elbeszélés koherenciája (túl haragos, túl idealizál, túl hiányos)
 2. prezentálás

Grice féle maximák:

- referencia (arról beszélj, amiről kell)

Minden maximasértés többlet információt hordoz magában.

Implikált feladatok az interjú során

 

AAI

 

AAI magyarázat:

F = biztonságos, autonóm

 

Ds = figyelmen kívül hagyó, elutasító

 

E = “elárasztott”

 

D = dezorganizált