Egy kevéssé tanulmányozott viselkedésmód: az erőszak

In: Bruno Bettelheim (1999) A végső határ, Európa Kk., Bp. 135-160. o.

 

“Az ember és a társadalom erőszakból és gyengéd együttműködésből született” – mind2 egyformán fontos! Az utóbbival ellensúlyozhatjuk az előbbit, de ehhez ismerni kell az erőszak természetét, amihez az szükséges, hogy ne tagadjuk le a létezését!

Agresszió: szinte felcserélhető az erőszak fogalmával, egyidős az emberiséggel

Művészi megjelenítése pl.: Homérosz : Íliász: az erőszak központi probléma, soha semmi jó nem származik belőle (nincsenek hősök, csak áldozatok az eposzban), ezzel meg kell küzdenie a civilizálódó világnak

Aiszkhülosz: Oreszteia: már megoldást is kínál: a vérbosszú törvénytelen, helyette a közösségi igazságszolgáltatás dönt

Napjainkban sem több az erőszak, mint az előző korokban.

Manapság a szülőket arra bátorítják, hogy fogadják el gyerekeik primitív vágyait (táplálkozás, ürítés, szex), de a velükszületett agresszióról nem akarnak tudomást venni, pl. megtiltják a háborúsdit, indiánosdit, lövöldözést, mintha a játék és a valóság ugyanaz volna. (Miért nem tiltják a sakkot? A cél uaz: megsemmisíteni az ellenfelet.)

“Ha meggátoljuk az agresszív fantáziajátékokat, úgy viselkedünk, mintha az erőszakról való gondolkodás és álmodozás már önmagában is gonosz dolog lenne. Ezzel a magatartással megakadályozzuk, hogy a gyermek világosan megértse, milyen óriási a különbség az erőszakról való fantáziálás és a valóban elkövetett erőszakos cselekedet között.” (Platón szerint is a jó és rossz ember közt az a különbség, hogy az egyik csak álmodik gonosz tetteket, a másik el is követi azokat.)

Mit tesz a szülő, hogy megakadályozza az erőszakot?

- Ne kiabálj! Ne üsd a másikat!

Ha ez már megtörtént: kiabál vele és megpofozza, ezzel azt demonstrálja, hogy az erőszak igenis helyénvaló, de csak ha az ember idősebb és erősebb is, mint a másik, és az erőszakot akarja elfojtani.

Mi a helyzet a médiában tapasztalt erőszakkal?

A gyerekek és serdülők viselkedése a felnőtt világ sémáit tükrözik: ha a felnőttek nem szeretnék nézni az erőszakos filmeket, nem lenne ekkora kínálat belőlük, a gyerekeknek is kevesebb lehetőségük lenne nézni ezeket.

Tévedés, hogy a képregény vagy a tv megrontja az ártatlanokat, csak azokban erősítik meg a bűnöző tendenciákat, akikben ez a hajlam eleve megvan.

Arra kellene mindenkit megtanítani, hogyan lehet önmagukban kifejleszteni bizonyos rendszabályokat az erőszak energiáinak féken tartására és konstruktívabb irányokba terelésére.

Erre sem a szülő, sem az iskola nem tanítja meg a gyereket, inkább arra késztetik, hogy nyomja el az erőszakos hajlamait, hiszen a társadalom sem hozott létre helyettesítő lehetőségeket az erőszak levezetésére, így marad a fantáziálás, amit a tömegkommunikáció támogat.

A hírműsorok sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az erőszakos megmozdulásoknak, mint a békés, együttműködésből származó eredményeknek, holott ezek legalább olyan gyakoriak, és lényegesen fontosabbak a társadalom jóléte szempontjából. Sok műsorban alig van különbség a bűnözők által elkövetett erőszak és a törvényt végrehajtó és annak engedelmeskedő elemek viselkedése közt. “Ez azt sugallja, hogy egyszerűen nincs mód kielégítően kontrollálni az erőszakot.”

A szülői kívánalom az erőszak elfojtására + az erőszaktól való félelem + a tömegkommunikációs eszközök ösztönzésének hatására bizonyos embereknél az erőszakos hajlamok olyan mértékű felhalmozódása jelentkezik, hogy késztetéseiket sem letagadni, sem ellenőrizni nem tudják. Ez előbb-utóbb elszigetelt erőszakkitörésekben robban ki.

Megoldás: “domesztikálni kell a fenevadat”

Először is elfogadni, hogy az erőszak az emberi természet része.

Ezután egy lassú és finom folyamattal önmagunkban, ennek alapján pedig a társadalomban is megszelídíteni az erőszakos hajlamokat.

A gyerek erőszakos dührohamai az összetett emberi lénnyé válás mind2 fázisát jelzik: hogy milyen erőszakos és pusztító kitörések előzték meg azt a lassan kifejlődő képességünket, hogy úrrá tudunk lenni a belső ösztönzéseken és konstruktívan meg tudunk birkózni a külvilág frusztráló problémáival, és hogyan alakult ki az igény erre az önuralomra.

A “fogyasztói társadalom gyermekei” közül sokan vannak olyan helyzetben, hogy céljaik elérésére más alternatívát nem látnak, csak az erőszakot, és neveltetésük alatt sem készítették fel őket arra, hogy ezt féken tartsák magukban.

Yablonski (1960) azt vizsgálta, mi kell egy erőszakos banda létrejöttéhez: a bandatagok számára az erőszak értelmét az adja meg, hogy uazokat a fő értékeket szerzik meg általa, mint amelyeket az illedelmes társadalom is respektál: sikert és presztízst a saját köreikben. Ők legjobban az értelmetlen és spontán erőszakot tisztelik.

“A mi korunk semmivel sem erőszakosabb a többi kornál – éppen ellenkezőleg.” Pl. halálbüntetés eltörlése – de nincsenek olyan engedélyezett lehetőségek sem, amelyek az erőszakos hajlamok biztonságos, helyettesítő kiélésére szolgálnának (régen: nyilvános kivégzések, disznóölés, favágás).

A nyilvános versenysportok nem igazi helyettesítők, mert a versengés agresszív érzéseit a végletekig hevítik, ráadásul van egy vesztes is, akiben több agresszió gyűlik fel, mint amennyit játék közben kiélhet.

 

Az Orthogenikus Iskola tapasztalatai és módszerei:

A gyerekek nemcsak kiélni akarják az agressziót, hanem tanulni is akarnak róla, azonban ezt a tankönyvek olvasmányai nem teszik lehetővé: a szereplők közül senki nem verekszik, nem pusztít el semmit mérgében (legfeljebb csúfolódik vagy duzzog), mindannyian a “Barátságos város Kellemes utcájában” élnek.

A régimódi olvasókönyvek talán néha megijesztették a gyerekeket, de lehetővé tették, hogy helyettesítő módon kiéljék ellenséges érzelmeiket. Ha ezektől megszabadultak, pozitív hajlamaikat a tanulásra lehetett mozgósítani.

Egy jó olvasmány azt is közvetíthetné, hogy az emberek néha dühösek egymásra, de ki is békülhetnek, és ha ezt teszik, jobban fognak együtt élni.

Egy nevelőotthonban felnőtt fiú képtelen volt a tanulásra, 3x ismételte az 1. osztályt. Az Orth. Isk.-ban képtelen volt azt a kifejezést elolvasni, hogy: Gyere, látogass meg!, mert korábban senki nem akart vele együtt lenni. De amint elismerték dühének létjogosultságát, könnyedén megtanult olyan bonyolult szavakat, mint harc, katona, tengeralattjáró, tűzoltó (ezek összhangban voltak az őt foglalkoztató érzésekkel).

Ha alkalmat adunk arra, hogy a gyerekek arról tanuljanak, ami a képzeletük homlokterében van, szinte csodákra képesek. Ezt igazolja Ashton-Warner Aggszűz c. regénye, ahol a tanítónő rájön, hogy a maori gyerekeknek úgy tud kedvet csinálni az írás-olvasáshoz, hogy “kulcsszavakat” tanít meg nekik (henteskés, börtön, rendőrség, énekelni, sírni, apu stb.)

Arról is meg kell győzni a gyerekeket, hogy néha jó érzés, ha az ember a dühös gondolatairól írhat, és abból senkinek nem származik kára. Ezáltal elválasztják az ijesztő eseményt attól, amit az ijesztő eseményről gondolnak. “Ha megengedjük a gyerekeknek, hogy nyíltan beszéljenek agresszív hajlamaikról, akkor rájönnek, hogy e hajlamok ijesztőek.”

Az Orth. Isk.-ban minden gyerek más-más megtanulandó szavakat választott magának, viszont minden gyerek megtanult minden érzelmi töltésű szót, ha látta, hogy a másik gyerek számára fontos volt (nemcsak a tanulásban, hanem egymás érzelmeiben is osztoztak). A választható szavak kategóriái: dühös szavak, rémisztő szavak, kellemetlen szavak, kellemes szavak, meleg szavak, hűvös szavak. Az első 3 kategória szavainak megtanulásához sokkal rövidebb időre van szükségük, közben olyan fontos érzelmeket tudnak kifejezni, amelyekről a felnőttek jobb szeretnék, ha nem lennének.

Az elutasítás és elfojtás nem tesz jót, a megértésből származó kontroll még mindig a legjobb mód, amivel a gyerekeket felkészíthetjük a saját nehéz és zavaró érzelmeikkel való szembenézésre.

Összefoglalás:

- nem elég egyszerűen elítélni az erőszakot, komolyan kell gondolkoznunk róla: mi okozza bennünk, hogyan lehetne kiküszöbölni az okait, vagy megakadályozni, hogy erőszakos cselekedetekbe torkolljon

- hogyan lehetne a konstruktív viselkedés irányába terelni az erőszakos érzéseket keltő energiát

- hogyan lehet kontrollálni az erőszakot, hogy ne szüljön újabbat

- mindehhez arra van szükség, hogy elfogadjuk a tényt: az erőszakra való hajlam természetünk része, és ezt tudni kell kezelnünk a nevelés és szublimáció segítségével – nem elfojtani vagy elutasítani, hanem gondolatban megbirkózni vele!

 

(kidolg. Nyirati J.)