ÉNFEJLŐDÉS...

JUDY DUNN: TESTVÉREK

KONFLIKTUS, JÁTÉK ÉS AZ EMPÁTIA FEJLŐDÉSE

Rövid szituációk segítségével mutatja be az író a testvérek összetűzéseinek és szerepjátékainak alakulását a különböző életkorokban.

A nagyobb testvér által okozott sérelmekre adott válasz:

14 hónapos korban: sírás, vigasztalásért folyamodás a mamához ( szomorúság)

18 hónapos korban: sírás helyett inkább visszaüt, sőt gyakran elsőként üt, vág, tépi a másik haját. ( düh)

két éves kor körül: érzelmi képességek változásai (düh roham, frusztráció esetén agresszió akár önmaga ellen is) + új készség az idősebb testvér bosszantására, zaklatására Þ újfajta elszántság, bosszúvágy megjelenése.

3 éves kor körül nemcsak a bosszantás és zaklatás válik egyre ötletesebbé, hanem kezd kialakulni a barátságos feloldás képessége is. Egyezségek, alkudozások, továbbá a tiltások kibővülnek a közösen elfogadott szabályok szerinti indoklással. 2 éveseknél ilyesmi csak ritkán fordul elő.Az anya általában közvetítő szerepet játszik. Þ A testvéri összetűzések elősegítik a mások megértésére irányuló képesség kifejlődését, megvilágíthatják a családi közösség szabályrendszerét. A testvér konfliktus tehát felfedi a megértésre irányuló igen korai képességet, másrészt maga is fejleszti ezt a megértést.

SZEREPJÁTÉKOK

Minőségük különbözik attól függően, hogy a testvérek között, vagy a mamával történik-e.

Már a kétévesek is együttműködnek a fantázia játékokban és utalnak a játszott szerepre, volt példa arra, hogy már a 18 hónapos kistestvért is be tudta vonni idősebb testvére szerepjátékba.

3 éves kor körül már a kisebbek is képesek ilyen játékot szervezni és javasolni.

Tapasztalat: azokban a családokban játszanak a testvérek gyakran szerepjátékokat, melyekben a köztük lévő viszony szoros és gyengéd. Azt nem lehet tudni egyelőre, hogy a két tényező közül melyik az ok és melyik az okozat.

Valószínűsíthető, hogy e játékok hozzásegítenek a felnőttkori gazdag alkotó képzelettel és kifejezőerővel.

A testvérkapcsolatokban a gyermekeknek az emberi világ megismerésére való képessége nemcsak megnyilvánul, hanem fejlődik is.

 

SZÜLETÉSI SORREND, NEM, KORKÜLÖNBSÉG ÉS NAGYCSALÁDOK: OKOZNAK-E KÜLÖNBSÉGET?

Milyentényezők befolyásolják a testvérek közötti jó viszonyt?

 1. születési sorrend:

általában az elsőszülöttek: basáskodóbbak, dominánsabbak mint az utánuk következők. Támadnak, kihasználják helyzetüket és vesztegetnek. Inkább szavakban agresszívek, kritizálják és ócsárolják kisebb testvéreiket. Az udvariasabb érvelés, kérlelés inkább csak az elsőszülött lányokra jellemző.

Utánuk következők: duzzognak, felhúzzák az orrukat, könyörögnek ,sírnak és a szülőhöz folyamodnak segítségért.

Nagy családokban az elsőszülött: “ anya kicsi segítsége”« kisebb családokban: a születés sorrendje ÖNMAGÁBAN KEVÉSSÉ FONTOS!

AZ ERŐ ÉS A DOMINANCIA VALÓBAN SZOROSAN ÖSSZEFÜGG A SZÜLETÉSI SORRENDDEL, ATESTVÉRREL VALÓ KÖZELSÉG ÉRZÉSE, A BENSŐSÉGESSÉG, A TÁMOGATÁS ÉS A SZERETETNEM FÜGG EGYÉRTELMŰEN ATTÓL, HOGY A GYERMEK HÁNYADIK A SORBAN!

Az elsőszülöttek reakciója a testvér születésére viszont nagyban meghatározza a köztük lévő kapcsolatot.

Mi magyarázza az elsőszülöttek viselkedésének különbségeit?

 1. a szülők kapcsolatának jellege a gyerekkel a testvér születése előtt és után
 2. az elsőszülött temperamentuma

A KORKÜLÖNBSÉGNEK ÉS A NEMNEK NEM VOLT KÖZE A KISBABA IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSHEZ!

A másodszülött viselkedése viszont visszahat az elsőre, így kölcsönösen erősítik egymást.

 

 1. Nemi különbségek
 2. Egészen biztos, hogy nem tudjuk megbízhatóan megjósolni egy gyermek személyiségét vagy viselkedését csupán nemének és a családban lévő többi gyerek nemének ismeretében.

  Az idősebb testvérek viselkedésében nemekre jellemző különbséget nem találtak, noha a kisebbek gyakrabban folyamodtak segítségért, vigaszért és védelemért nővéreikhez, mint bátyjaikhoz.

  A nagyon fiatal gyerekeknél gyakoribb a barátságos, segítőkész érintkezés az egynemű testvérek között. « Az idősebb testvérek közül a kisfiúk bátyjai voltak a legkevésbé hajlandók vigaszt és támaszt nyújtani a kisebbnek.

  Idősebb korban egynemű testvérek között több a harc és erősebb a dominancia viszony.« A 6 évesek közül mégis az egynemű testvérek játszanak szívesebben egymással, mint pajtásaikkal.

  A NEMI KÜLÖNBSÉGEKET NEM LEHET EGYSZERŰ, VAGY SZOROS OKSÁGI KAPCSOLATBA HOZNI A GYEREKEK VISZONYÁBAN LÁTHATÓ KÜLÖNBSÉGEKKEL.

 3. Korkülönbség
 4. Az elsőszülött reakciója a testvér érkezésére változik az életkorral:

  15 hónapos: szomorú és kapaszkodik

  3-4 éves: sokszor nehezen kezelhetővé és követelőzővé válik.

  A korkülönbség azonban mintha nem befolyásolná sem az új kisbaba iránti jóindulatú érdeklődést, sem a kialakuló kapcsolat jellegét.

  Egymásnak ellentmondó kísérleti eredményekÞ NEM SZABAD LEEGYSZERŰSÍTETT KÖVETKEZTETÉSEKET LEVONNI A TESTVÉREK KÖZÖTTI KORKÜLÖNBSÉG JELENTŐSÉGÉRE, VAGY ELHANYAGOLHATÓSÁGÁRA.

 5. Nagycsalád
 6. (legalább hatgyermekes családban felnőtt emberekkel felvett retrospektív interjúk alapján)

  -a megbízhatóságot nagyra tartották és igyekeztek táplálni.

  -A sok testvér közül mindig volt legalább egy, aki melléjük állt

  -kiálltak egymás mellett

  -sokszor egymást segítve küszködtek egy helytállásra képtelen apával, vagy anyával.

  -egyikük sem kapott érzelmi dédelgetést a szülőktől

  -a nagycsaládok sokszor klikkekre bomlanak

  -a még otthonélő gyerekekkel készített interjúkban nagyobb hangsüly van a vetélkedésen és az összetűzéseken.

   

  Még mindig keveset tudunk arról miképp befolyásolja az egyes gyerekek személyisége a kapcsolatok jellegét, vagy fordítva.

  Az egyes gyerekek kapcsolata a szülőkkel fontos szerepet játszik a már említett különbségekben.