Irodalom: Freud: A gyermeki szexualitás. In.: Három értekezés a szexualitás elméletéről 34-61

Freud: Libidófejlődés és nemi megszerveződések In.: Bevezetés a Y a-be 262-275

A Y a szótára-amit a jegyzetből ill. a szótárból vettem dőltbetűvel jeleztem.

A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSE S. FREUD ELMÉLETÉBEN. /LIBIDÓFEJLŐDÉS, A GYERMEKI SZEXUALITÁS PROBLÉMÁJA

A GYERMEKI SZEXUALITÁS( A 3 értk-ből)

A gyermeki szex-s és perverziók megoldásához 3 úton jutottak el.1) evolúciós alap, biológiai-fejlődéstani paradigma 2)fiatal szex-sok a normális fejlődést vizsgálták a patológián keresztül

3) antropológia: más korok és más kultúrák szex-s gyak-nak vizsgálata- Róhem Gézát támogatta Freud más kultúrák megismerésében, remélte az ő tanait támasztja alá-de ebben csalódott.

INFANTILIS AMNÉZIA A gyermekkorban is törvényszerűen meglévő szexualitás elhallgatásának az oka: a) konvencionális erkölcsös neveltetés b) az E-k általában nem tulajdonítanak jelentőséget a gy. kornak a nemi élet fejlődésében c) gyermekkori amnézia 6/8 éves korig az emlékképek a tudat elől elzártak

MIÉRT? hiszen az E felfogó-megjegyző képessége a gy.kor éveiben a legerősebb.

DE! az elfelejtés ellenére, ezek mély nyomokat hagynak lelki életünkben, és a későbbi életünkben determináló befolyást gyakorolhat ls.hisztériás neurózis-amely nem létezne infantil amnézia nélkül.

DE! jótékony is elfelejtjük az Ödipusz-komplexus vágyait.

A NEMI LAPPANGÁS IDŐSZAKA A GY.KORBAN S ANNAK MEGSZAKÍTÁSAI

Kétszakaszosság:törés a fejlődésben mert a fallikus után megáll- ösztönnyugvás-de újra indul erősebben a pubertásban. A lappangási periódus- nem szakasznak nevezi Freud!- az 5. v. 6.életévtől a serdülőkor kezdetéig tart. Jell: a szexuális tev.¯ , a tárgykapcsolatok és az érzelmek deszexualizálódása (A Y a-s elmélet szerint a lappangási időszak eredete az Ödipusz komplexus hanyatlásában keresendő). Ez egyben az elfojtás erősebbé válását jelenti- ennek eredménye az első életévekre kiterjedő amnézia—a tárgymegszállások átalakulnak a szülőkkel való azonosulássá, kifejlődnek a szublimációk.

Már a születés pillanatában vannak nemi rezdülések, de csak a 3 v.4 életév körül láthatók, észlelhetők. Nemi gátlások: majd a lappangási periódus alatt(kb:5 év® 12) alakulnak ki azok a gátlások, amelyek a nemi ösztönök útjába állnak, és annak folyását szűkebb mederbe szorítják. pl: undor, szeméremérzet, erkölcs. A nevelés hatása? Is, de szervileg és örökléstanilag is rögzített ez a fejlődés. Biológiai szempontL (is) a fajfenntartási működés fel van függesztve, másrészt a nemi rezdülések magukban véve is perverzek lennének, csak kínos érzetet váltanának ki (a kielégülés elmaradása, kudarc) szociális szempontL (is) a felettes- énnel összekapcsolódott szoc intézmények erősíthetik a lappangási periódust

AZ INFANTIL NEMISÉG NYILVÁNULÁSAI

FEJLŐDÉSI SZAKASZOK:I/ ORÁLIS

A libidófejlődés első szakasza: a szex-s élv. döntően a szájüregnek, v.mint az ajaknak a táplálkozással együttjáró izgalmához kapcsolódik. A tápl-i tev. szolgáltatja azokat a sajátos jelentéseket,amelyek révén a tárgykapcsolat kifejezésre jut és megszerveződik, igy pl. az A-hoz fűződő szerelmi kapcsolatot az “ eszem, megesznek” jelentések fémjelzik. Abraham javaslata alapján, a két eltérő tevékenységi formát szopási(orális) és harapási (orálszadisztikus) szakaszra osztjuk.

1905-ben Freud rávilágít a felnőtteknél jelentkező orális szexre- amelyet a magyar gyemekorvos Lindler megfigyelésére alapozva—a Gy-nél is felfedez. ( a hüvelykujj szopogatásának maszturbációs jelentése)

Freud kimutatja, hogy a szex-s ösztöntörekvés-- amely eleinte egy életfunkcióra való rátámaszkodással elégül ki-- miként válik függetlenné és elégül ki autoerotikus módon.

Orális v. kannibalisztikus szakasz forrása az orális zóna, a tárgy szoros kapcsolatban van a táplálkozás tárgyával, cél a bekebelezés A hangsúly nem kizárólag egyetlen erogén zónán van,hanem a kapcsolattípusban. Nem csak a száj..légzéssel, látással is..lehet a bekebelezés

Freud szerint az anális szakaszra jellemző aktivitás-passzivitás ellentétpár az orálisban nincs meg.

Ezzel ellentétben Abrahám korábbi, préambivalens/szopási időszakra=Freud orális szakasza és egy későbbi ambivalens orál-szadisztikus szakaszra= Freud kannibalisztikus bontja az orális szakaszt. Ez utóbbi a fogak megjelenésével esik egybe, harapási , falási tevékenység a tárgy elpusztítását foglalja magába. Ezzel egyidejűleg jelentkezik a Gy-nek az a fantáziája, hogy az A elpusztítja őt Tehát itt már megjelenik az ambivalens tárgykapcsolat ,egyazon tárgyra irányuló libidó és agresszivitás.

Bekebelezés fogalma (inkorporáció)az a folyamat, amelyben a szubjektum többé-kevésbé a fantáziában egy tárgyat enged behatolni a testébe és azt ott őrzi. Az introjekció =bevetítés és az azonosulás testi modelljét jelenti.-vagyis a tárgy minőségét magunkévá tenni azzal, hogy megőrizzük magunkban Másik két jelentése a bekebelezésnek: örömet szerezni magunknak és elpusztítani a tárgyat amelyet hagytunk a testünkbe hatolni.

M.Klein ® fokozott jelentőségű az orális szadizmus, és szerinte a teljes orális szakaszra jellemző.

A szopogatás: kéjszívás, dudlizás már a cs. ő-nél fellép az egész életen át is fennállhat,(pl. csókínyenc?? ivás, dohányzás stb.) a szájjal, ajakkal ütemesen ismételve végzett szívó érintés, melynél a táplálékfelvétel, mint cél kizárható. Tárgya: ajak egy része, nyelv, v.mely bőrfelület, kitüntetett testtáj a száj amit a libidó megszáll. A figyelmet teljesen leköti, a külső nemi szervek dörzsöléséhez is kapcsolódhat É így jut el a szopogatástól a maszturbációig.

Eleinte nem szexuális célt szolgál, amikor az elsődleges folyamat (tápl.) leválik a tárgyról (mell) szex-s töltetet kap. Az ösztön itt nem más személyekre irányul, saját testén elégíti ki magát =autoerotizmus. Egy már átélt kellemes érzés keresése határozza meg. Mi volt ez a tapasztalat? Az A keblének szopása közben élte át a kéjérzetet, a meleg tejáram volt az inger. Az erogén zóna kielégülése eleinte a tápl.felv,szükségérzet kielégüléséhez tartozik- létfenntartás- csak később függetleníti magát tőle.

Az infantil nemi megnyilvánulás 3 lényeges jellemzője:

§ keletkezése az életfenntartó működésekre való támaszkodás= ANAKLITIKUS

§ nincs nemi tárgyaÞ autoerotikus

§ nemi célja v.mely erogén zóna uralma alatt áll.

A GY-I SZEX-S NEMI CÉLJA

Az inger minőségének több köze lehet a kéjérzet kiváltásához, mint a testrésznek. Tehát akármelyik testrész felruházhatódik a nemi szervek ingerlékenységével és erogén zóna rangjára emelkedhet.

Az inf. nemi öszt. célja, hogy a kielégülés az így v. úgy választott erogén zóna alkalmas módon történő ingerlése útján létrejöjjön.

Autoerotizmus fogalma:a) tágabb értelmemben olyan szex-s vis. amelynek során a szubjektum kizárólag saját testének segítségével talál kielégülést, külső tárgy nélkül.

b) speciális értelemben kisgy-i szex-s vis.amelynek segítségével egy bizonyos szerv működéséhez v. egy erogén zóna ingerléséhez kötött részletösztön azonnal kielégülést nyer.—külső tárgy nélkül

Az autoe szélsőséges formája a narcizmus—az én mint a test egységes képe alkotja a narc-s libidó tárgyát(H. Ellis a fogalom megalkotója). Freud szerint az autoe-tól a nárcizmushoz vezető átmenetben a korábban szétaprózott szex-s ösztönök már egységbe állnak össze és tárgyat is találnak-ez a tárgy az én. Későbbi írásaiban már a méhen belül létezik “primer nárc-s”,Az autoe-ban a szexuális ösztöntárgy véletlen, tehát nincs semmiféle eleve meghatározott út, amely az alanyt egy meghatározott tárgy felé terelné.

Hogy az autoe-nak nincs tárgya az azt jelent, hogy a tárgy természetes megtalálásának módja kettéhasad—a szex-s ösztön leválik a nem szex-sról pl. táplálkozás amelyekre eddig támaszkodott, s amelyek addig tárgyát és célját képezték.

Másfelől a 3 értekezés óta ezt úgy definiálják, mint különböző “részösszetevők” tevékenységét, olyan szex-s izgalom, amely helyben születik és csillapodik le, minden erogén zónát külön-külön figyelembe véve.

II/ANÁLIS SZAKASZ

Freud szerint a libidinális fejlődés 2. szakasza, kb. a 2. és 4. életév között. Jellemzője a libidónak az anális erogén zóna fennhatósága alatti szerveződése. A tárgykapcsolatot a defekáció funkciójához (ürítés-visszatartás) és a széklet szimbolikus értékéhez kapcsolódó jelentések hatják át. Ezt az izomtevékenység feletti uralom fejlődését illető szadomazochisztikus megnyilvánulási formának szokták tekinteni. Az anális er-ből bontható ki a libidó prégenitális szerveződésének gondolata.-a tárgy már idegenként szemben áll a tulajdon személlyel, de még nem alakuklt ki a genitális zónák fennhatósága. Tehát az orális és fallikus között van.

Ezzel hozza kapcsolatba a felnőttek rendszeretetét, szűkmarkúságát, és a makacsság triászát.

Itt alakul ki az aktivitás-passzivitás = szadizmus és anális erotika. Hogyan??a kétpólusú szadizmus—mely egyszerre tör a tárgy megsemmisítésére és birtoklására—megfelelője az anális szfinkter kétfázisú működésének.

A végbélnyílás zónájának működése: hasonlóan az ajakzónához, helyzeténél fogva alkalmas arra, hogy közvetítse a nemiség hozzákapcsolódását más testi működéshez. Azok a Gy-k akik a végbélnyílás zónájának erogén ingerlékenységét kihasználják, a bélsarat visszatartják, hogy heves izom összehúzódást váltki, erős inger a nyálkahártyára, a fájdalmasság mellett kéjérzet is.

A béltartalom olyan bánásmódban részesül, mintha a test egy tagja volna, s az első ajándékot reprezentálná, amelytől ha megválik engedelmességet, ha nem dacot juttat kifejezésre környezetével szemben.

Idősebb Gy-nél nem ritka az anus intenzív ingerlése, manuálisan, ezt a kp-ból kivetített v. környéki viszketés idézi elő.

III/FALLIKUS SZAKASZ

A libidó kisgyermekkori szerv-si szakasza, amely az orális és az anális szakaszt követi, s a részletösztönöknek a genitálék fennhatósága alatti egységesülése jell. Azonban a serdülőkori genitális szerv-sel ellentétben a Gy- akár fiú, akár lány-csak egyetlen genitális szervet ismer, a ffiét, a nemek szembenállása pedig egyenlő a fallikus és kasztrált ellentétével.

A fallikusban tetőzik és hanyatlik az Ödipusz –komplexus, ekkor a kasztrációs az uralkodó.

Az apával történő azonosulás csökkenti a szorongást, Freud szerint ekkor jelenik meg a felettes-én.

A genitális zónák működtetése: a Gy-i test erogén zónái között van egy, amely a jövőben nagy dolgokra van hivatva. Ez mindkét nemnél a vizeletürítés szervével van összekapcsolva. Anatómiai helyzete, a testi ápoláshoz tartozó mosások és dörzsölések elkerülhetetlenné teszik, a korai felfedezést, a kéjérzést amit ez a testrész tud szolgáltatni,és felébredjen a vágy annak ismétlésére.

A korai onánia , megalapozza ezen erogén zónák jövőbeli vezető szerepét a nemi működésben. A ténykedés ami az ingert megszünteti és a kielégülést kiváltja, a kézzel való dörzsi /ffi v. a combok egymáshoz szorítása /női

A cs. ő-kori onánia eltűnik a lappangási szak kezdetével, de ha nem pl. állami gondozott Gy-nél az patológiás kapcsolati zavart, érzelmi elhanyagoltságot jelent.

A cs.ő-kori maszturbálás visszatér: a gyermekkorban de a kifejletlen nemi szerkezet helyett a húgyszerv által. Ez életkor ( Freud sem tudja datálni) hólyagbántalma nemi zavar, az éjjeli ágybavizelés pollúciónak felel meg.

A nemi tevékenységek újraéledésénél belső és külső alkalmak irányadóak. Külső: csábítás—mely a Gy-kel időnek előtte úgy bánik, mint nemi tárggyal, és megismerteti a genitáliák által szerezhető kielégüléssel, amit aztán többnyire maradandóan kényszerül onánia útján megismételni.

Belső: önmagától is létrejöhet…..Þ A polimorf perverz hajlandóság: polimorf= a teste bármely részét képes örömszerzésre használni, bármely testrésze erotikus zóna lehet, perverz= bármikor, bárhogyan tehát nem a genitáliák alá szerveződnek a különböző kielégítési módok.

Az összes perverzióra való egyenlő mértékű hajlamosság általános, E-i őseredeti dolog.( nem igazán ír többet Freud erről, de a nőkre szerinte u.ez jellemző,ezt 2x is említi ebből vezeti le, hogy talán normális fejlődési állomás lehet, nem igazán emancipált ez a pasi)

Részletösztönök:

Bármely túlsúlyban is vannak az erogén-zónák, tekintetbe jöhet más személy nemi tárgyként. Pl az erogén zónáktól független fellépő nézelődési, mutogatási és kegyetlenségi ösztönök, melyek csak később találják meg kapcsolatukat a nemi élettel.

Ellentétpárok: a szemérmetlen Gy, szereti testét lemezteleníteni, főként nemi szerveit-- ezen perverzió számba menő hajlam ellentétes tartozéka más személyek nemi szerveinek meglesése

( ekkor már a szeméremérzet gátja fellép)

Na, ez megint nem sok, nézzük a szótárt. Ezzel a kifejezéssel azokat az elemeket jelöljük, amelyekhez a Y a a szex-s elemzésével jutott. Mindegyik meghatározott forrás (orális ill. anális részösztön) és cél ( látási, ill .uralkodási ösztön) révén különül el.nemcsak azt jelenti, hogy a nemi ösztönök osztályába tartoznak, genetikai és strukturális értelemben kell érteni. Kezdetben egymástól függetlenül működnek, és céljuk az, hogy a kül-ő libidinális szerveződésben egyesüljenek. A részletösztönök játéka a Gy-nél egyoldalú nemi tevékenységben “polimorf perverzió” a felnőttnél előjátékban és perverzióban figyelhető meg. Minden egyes részletösztön külön-külön a maga helyén keresi vágya kielégítését lsd. Autoer.

AZ INFANTIL NEMI KUTATÁS

A tudásvágy : kb. 3-tól 5 éves korig tudásvágy v. kutatóösztön. Honnan jönnek a Gy-k? a nemek kétféleségét azonban elfogadja, fiúknál magától értetődő, hogy mindenkinek az övéhez hasonló nemi szerve van (fallikus ) képtelen elgondolni, hogy ez valakinél hiányzik (nem baj, de annyit kapunk amennyit akarunk) nagyon nehezen csak belső küzdelmek árán ( kasztr. kompl) adják ezt fel. Kevés haszna van a Gy-nek abból, hogy igaza van, ugyanis a női klitorisz a péniszt helyettesíti.

Persze a kislányokon a péniszirigység lesz úrrá, szeretne ő is fiú lenni.

PÉNISZIRGYSÉG:a női szex-s alapvető eleme és dialektikájának mozgató ereje. A kislány a fiúkhoz képest fogyatékosnak érzi magát, és azt kivánja neki is legyen(kasztr. kompl.) ez a p.irigység az ödipális fejlődés folyamán kétféle formát ölthet C péniszre szert tenni saját belsejében –Gy utáni vágyC a pénisz birtokba vételének öröme a koitus után

A női szex-s freudi koncepciójában a p.i.fontos a női Y szex-s fejlődésben, amely az erogén zóna megváltozását (a klitoriszból a vaginába! Mint tudjuk Freud számára alacsonyabb rendű az első) és a tárgy megváltozását feltételezi (az anyához való préödipális kötődés helyébe az apa iránti ödipális szerelem lép)ebben a változásban a kszt. komp. és a p.i.játszák a kp-i szerepet

¨ az anya iránti neheztelés, aki nem látta el pénisszel

¨ az anya leértékelődése, aki így kasztráltnak tűnik

¨ lemondás a fallikus tevékenységről, így a passzivitás válik dominánssá

¨ a pénisz és a Gy szimbolikus megfeleltetése

Születési elméletek: pl. a Gy a kebelből jön v. felvágott hasból, v.mit megeszik az E és széklet útján jön világra a Gy.

A közösülés szadisztikus értelmezése : ha a felnőttek közösülését végig nézik a Gy-k, ők bántalmazást látnak , szadisztikusan fogják fel. Ez hozzájárulhat, hogy a nemi célt később így fogják fel.

Az infantil nemi kutatás tipikus balsikere: oka két tényező hozzáférhetetlensége · a termékenyítő mag szerepe · és a női nemi nyílás létezése

A tudásvágy lemondással végződik, állandó károsodása marad vissza, “eredmény”-aki eddig bízott környezetében, attól elidegenedik.

ÖDIPUSZ-KOMPL. A préödipálisban mindkét nem számára az anyához való ragaszkodás az uralkodó=duális kapcs.. Freud szerint 3-5 évesen van a csúcsa az ödipálisnak.=háromszög struktúra, a fallikus idején, hanyatlása a lappangási időszakba való belépést jelenti A serdülőkorban újraéled, és meghaladását egy sikeres egyedi tárgyválasztás teszi lehetővé( ha sikerül, akkor normális lesz a családon kívüli heteroszexuális kapcs.).alapvető a szerepe a személyiség alakulásában(felettes én, Én-ideál) és az E szex-s vágyainak irányulásában.

A két nem összehasonlítása:“míg a fiú Ödipusz-komp-sát a kasztrációs rombolja le, addig a lányokét ez teszi lehetővé és vezeti be” A lány számára inkább a vágyott apai pénisz keresésének irányába nyit utatÞ az Ödipuszba belépés—míg a fiú számára az Ödipusz végső krízisét jelenti, tilalmassá teszi számára az anyai tárgyat.

Az ősapa meggyilkolásában (Totem és tabu)Freud az E-ség őskezdetét látja. Ezt a hipotézist mítoszként kell kezelnünk, amely az a minden E-i lénnyel szembeni kihívást tükrözi, hogy őbenne is ott rejtőzik”egy Ödipusz csírája”

hatékonysága:egy tiltó –incesztus-tilalmat vezet be, mely elzárja a természetes módon keresett kielégüléshez vezető utat és vágyat.

IV.A MÁR EMLÍTETT LATENCIA PERIÓDUS A szex-s törekvések háttérbe szorulnak, a felszabadult energia szublimálódik

A NEMI ORGANIZÁCIÓ FEJLŐDÉSFOKAI

V/ GENITÁLIS SZAK

A fejlődés végpontja a felnőtt u.n. normális nemi élete © a kéjszerzés a fajfenntartási tevékenység szolgálatában © a részletösztönök egyetlen erogén zóna vezetése alatt, szövetségben © a nemi cél elérésére © v.mely idegen tárggyal

Prégenitális organizációk: a genitáliák még nem érték el vezető szerepüket pl. orális, szadisztikus-anális organizáció

E vezérszerep létesítése a fajfenntartás szolgálatában az utolsó fázis, melyen a nemi szervezkedésnek keresztül kell mennie.

Kétszakaszos tárgyválasztás. ª 3-5évesen ª pubi A szex-s tárgyválasztás már a Gy-korban lezajlik

“ v. mennyi szex-s törekvés egyetlen személyt vesz célba, s azon akarják elérni céljukat”

Az első tárgyválasztás: incesztózus. Az elfojtásban a két szakasz között, a nemi célok enyhülésen mennek keresztül, és azzá szelídülnek, amit a nemi élet gyöngédségi áramlatának nevezünk. (amely mögött tisztelet, nagyrabecsülés áll) A pubertáskori tárgyválasztás le kell, hogy mondjon a Gy-i tárgyakról s újból érzéki áramlat gyanánt kell nekiiramodnia.

Ha e két áramlat nem ömlik egybe, az összes vágyakozásnak egy személyben való öszpontosulása, nem tud létrejönni.

LIBIDÓ :Freud ökonómiai nézőpontból azt feltételezi, hogy a szex-s ösztön törekvés sokféle és állandóan változó megnyilvánulási formáit egységes energia irányítja . = Nemi ösztönök energiája.

Jungnál: lelki energia

1905- a 3 ért. első kiadásánál: a libidó a kielégülést kereső nemi vágy, itt még csak tárgylibidóról van szó—tárgyakra irányul, tárgyakon rögzítődik, ill. egy tárgyat v.mely másikért elhagy

Amennyiben a nemi ösztön valamiféle” nyomást”előidéző erőt képvisel, akkor Freud a libidót ezen ösztön energiájaként határoz meg. Ez a mennyiségi szempont döntő, a narcizmus és az én-libidó felfogás “libidóelméletében”

Az én-libidó magába foglalja a megszállások és ellen-megszálások teljes játékát.

Én-libidó-tárgylibidó:az elsőnél a libidó tárgya a tulajdon személy( narcisztikus lib.) a másodiknál

külső tárgy Ez a libidómegszállás két módja, közöttük energetikai egyensúly áll fenn..

A libidó plasztikus: többé-kevésbé könnyen változtatja tárgyát és kielégülés módját.

Libidó szerveződése: a részletösztön-törekvések egymáshoz viszonyított szerveződése, amelyeket egyik erogén zóna primátusa és a tárgyviszony egy spec. módja jellemez. Időbeli sorrendjükben tekintve a libidó szerveződési fokai a Gy Y szex-s fejlődésének állomásait határozzák meg.

REGRESSZIÓ, FIXÁCIÓ

Egyik Freud műben sincs kokrétum erről- tehát lássuk a szótárt.

Fixáció=rögződés=egy fejlődési szakaszonÞ a libidó erősen kötődik személyekhez, ezért sajátos kielégülési módot reprodukálva megőrzi v.melyik fejlődési szakaszára jell. struktúra szerinti szerveződését. Lehet latens és manifeszt, ha erős általa regresszió következhet be.

Freudnál bizonyos képzettartalmak leírását is jelöli, amelyek a TT-ban változatlan formában fennmaradnak és amelyekhez az ösztöntörekvés továbbra is kötődik.

.

A libidószakaszok elméletével a fixáció nemcsak egy célra v. libidinális résztárgyra, hanem egy adott szakasz jell. cselekvési struktúrájára is irányul lsd tárgykapcsolat. Pl. az anális fixáció a kényszerneurózis és bizonyos karaktertípus kialakulásának az oka.

A fixáció az elfojtás kialakulásának az oka—másfelől a regresszió számára készíti a helyet.

Freud szerint kétféle feltétele van:§ történeti tényezők----/ család, trauma/

§ alkat / az egyik részletösztön ereje nagyobb, mint a másiké/

szerepe: perverziókban és a neurózisokban

a perverzió: a libidó korábbi rögződéséhez való regresszió

regresszió : fejlődési iránnyal rendelkező pszichés folyamatokban a visszatérést jelenti egy 1x már elért pontról egy korábbi pontra.

Időben nézve :egy genetikus sorrendet feltételez, és a szubjektumnak fejlődése már túlhaladott állomásaihoz pl. libidófejl-i sz-khoz, tárgykapcsolatokhoz, én fejlődésében / azonosulásokhoz.—való visszatérését jelöli Tehát az ösztönenergia/libidó bizonyos hányada az első részben említett fejlődési szakaszokban visszamarad

A nemi élet két legfontosabb regressziója:â az első libidó által megszállt tárgyakhoz való visszatérés/ vérfertőzés

â az egész nemi élet fejlődését tekintve egy alacsonyabb fejlődési szintre való visszatérés

KÉSZ! HÁT EZ MEGINT TÚL SOK LETT, MAJD SZELEKTÁLTOK

FREUD NAGYON OLVASMÁNYOS, ÉRDEKES –DE VIZSGÁRA NEHÉZ BELŐLE FELKÉSZÜLNI, A SZÓTÁR VISZONT SOKAT SEGÍTETT, IGAZA VOLT A KATÁNAK, VEGYÉTEK MEG MAGATOKNAK JÉZUSKÁRA!!!!!!!! CSÓK: BORBI