A megkapaszkodás ösztöne

Testkontaktus, identitásfejlődés

A MEGKAPASZKODÁS ÖSZTÖNE

1. A megkapaszkodás

Az embercsecsemő létfeltételeit tekintve koraszülött, léte anyjától függ.

Ü Az újszülött viszonya az anyjához vagy gondozójához emberi sajátosság: olyan helyzet, melyet egyrészt a lét biztosítása, másrészt a ráutaltság határoz meg.

Ü A kisgyerekben ennek egy idő után megvan az érzelmi megfelelője is:

Ü Hosszú ideig anyja az egyetlen, legfőbb emberi kapcsolata. Ez a kapcsolat feltétele és első mintája minden felcserélhetetlen kapcsolatnak.

Létfontosságú: nélküle az egyén elpusztulna, a faj nem maradhatna fenn.

Szükségleti feszültség tapad hozzá: legkisebb megbomlása is nyugtalanságot idéz elő gyerekben és anyában egyaránt, cselekvésre készteti az anyát, és már néhány hetes korában riasztó jelzésekre a csecsemőt.

Ü A kapcsolatnak öröklött viselkedési mintái vannak à ezért anya-gyerek kapcsolat ösztönhelyzetnek tekinthető.

Anyát az ivadékgondozás ösztöne készteti a táplálásra, jelzéseinek megértésére, veszélyelhárításra, szükségletkielégítésre.

A gyerek örökletes viselkedési mintái meghatározottak,a fajra jellemző cselekvési sorban peregnek le,egy ösztönös alkalmazkodásmódnak felelnek meg.

â

Ez a megkapaszkodás ösztöne

â

â

Ha az újszülött tenyerét valamilyen tárggyal vagy ujjal megérintjük, azt ujjaival átfogja. Olyan erősen szorítja, hogy a gyereket fél kézen fel is lehet húzni, és néhány másodpercig elbírja a saját súlyát. A reflex a születéstől kezdve a 4.-5. hónapig váltható ki.

Ü Minden ösztöncselekvésnek van valamilyen élettani jelentése, amely megmagyarázza fennmaradását, örökletességet. A tenyérreflex szerepét, jelentését Hermann Imre vizsgálta.

Magyarázatában összefüggésbe hozta az embergyerek tenyérreflexét azzal a jelenséggel, hogy a majomgyerek életének első hónapjaiban az anyja testébe kapaszkodva él. Hermann feltevése: a fejlődés alacsonyabb fokán , az emberré válás útján az ember őseinek gyereke éppen úgy az anyjába kapaszkodva töltötte élete első hónapjait, mint a ma ismert majmok.

F Hermann Imre szerint az embercsecsemő – a majomősökhöz hasonlóan – a születésekor magával hozza a megkapaszkodás ösztönét, ellentétpárjával, a kereséssel együtt. A majomősökkel ellentétben az emberben a megkapaszkodás ösztöne eleve kielégületlenségre van ítélve. Az ember a törzsfejlődés folyamán elszőrtelenedett, és lába sem alkalmas már a fogásra, az embercsecsemő nem tud kapaszkodni.

F A megkapaszkodás szindrómájáról alkotott hipotéziseit 1936-ban adta közre német nyelven. Korábban két közlemény keltette fel figyelmét, mely iránymutatója lett a következő 15 év kutatásainak:

Ÿ Moro (1918) leír egy reflexet (átkarolási reflex), mely az embercsecsemő életének első 3 hónapjában váltható ki.à Ha olyan inger éri a csecsemőt, amely testhelyzetét bizonytalanná teszi, akkor a két karja kilendül, majd átkarolásra emlékeztető mozdulattal visszahúzódik. Maga Moro is észreveszi, hogy ez a mozdulat hasonló ahhoz, amellyel a majmok az anyjuk testét keresik, hogy megfogódzkodhassanak benne.

Ÿ Egy fogságban született csimpánzgyerek első 3 hónapjának megfigyeléséről szóló közlemény(1921), melynek tanulsága: a belekapaszkodás az anyába és a vele való testi kapcsolat a csimpánzcsecsemő számára minden másnál nagyobb jelentőségű.

F Az 1936-os cikkben az új ösztönelméletének még csak az “ácsolata” van meg, a kutatómunka tovább folyik. 1943-ban jelenik meg könyve.

F Kiindulópontja a főemlősök biológiája, ehhez klinikai tapasztalatok, neurológiai adatok, fejlődéslélektani tények járulnak. Összehasonlító anyagért a néprajzhoz és az őstörténethez folyamodik.

A megkapaszkodás ösztöne a majmoknál

w A főemlősök minden rendjében megtalálható a majomcsecsemő belekapaszkodása anyjába.

A bőgőmajom pl. rögtön születés után anyja szőrébe kapaszkodik, a korai csecsemőkort jóformán teljesen az anya testébe fogózva tölti. Anya és gyermeke között már az első napokban különleges viszony alakul ki. A leválasztás a következő terhesség vége felé indul meg, ekkor anya elháríthatja a kölyök szopáskísérletét. Anya-gyerek viszony meglazul, és most már nem a megkapaszkodáson alapszik, hanem inkább társas vonatkozássá fejlődik.

w Emberszabású majmok 3-6 hónapig lógnak az anya hasfali szőrzetén, ezután fokozatosan elhagyják ezt a testtájat, anyja karjába, combjába csimpaszkodnak, vagy lovagolnak

w Anyjától 3 napos korában elválasztott, laboratóriumban nevelt rézuszmajom: a megkapaszkodás ösztön mivolta anyán nem elégülhetett ki, de megfigyelhető volt a következőkön:

w Mások megfigyelései:

w Felnőtt majmoknál is kiváltódik regresszív úton a megkapaszkodás:

w A megkapaszkodás ösztönének egy pótló formája: a bőrápolásos szolgálat

ž Nem élősdieket, hanem bőrfoszlányokat, váladékot, szálkát távolítanak el egymásról.

ž Aktív és passzív szerepek cserélődnek.

ž Kísérőjelenségek: szájcsukogatás, feszült arckifejezés, érdeklődés.

ž Csimpánzok egymás fejéről, hátáról csomóban húzzák ki a szőrt az általános bőrápolás keretében. E műveletben az anyának egykor célszerű cselekedete ismétlődik meg: újszülött hullásnak indult szőrzetét távolította el.

A megkapaszkodás ösztöne az embernél

Ø Az ember elszőrtelenedése miatt nem áll a csecsemő rendelkezésére megkapaszkodásra alkalmas szőrzet. A láb fogó működése erősen lecsökkent.

Ø A természeti népek arra törekszenek, hogy a hiányzó szőrzetet és a láb csökkent megkapaszkodási képességét valahogyan pótolják: a csecsemőt szalagokkal, ruhákkal erősítik anya testére, aki így több éven át cipeli gyerekét mindennapi teendői közben.

­ Elhelyezkedési módok:

-karon viselés: nyugati kultúrák, Japán, Kína

- csípőn: hinduk, cigányok. Bal csípő előnyben.

- háton: cigányok, kurdok, szerbek, norvégok, németek

­ A csecsemő megkapaszkodási vágyának kielégítésére szolgáló intézkedések:

­ A megkapaszkodással szemben megnyilvánuló küzdelem:

­ A megkapaszkodás kartartására emlékeztetnek

Ø Bár a megkapaszkodás eredeti formája ellehetetlenült, az ösztön maga mégsem sorvadt el.

Bizonyítékok º újszülött fogó és megkapaszkodó kísérletei

ê Ha újszülött tenyerét valamilyen tárggyal vagy mutatóujjunkkal megérintjük, azt ujjaival átfogja, olyan erővel szorítja, hogy magasba emelhető és így tartható.

ê Egyszerű reflexcselekvésről van szó, mely születéstől kezdve a 4.-5. hónapig váltható ki.

ê Az első 5 hónapban a normális csecsemők 97 %-nál kiváltható.

ê Watson 4 hónapos korig minden normális csecsemőnél észlelte. Úgy találta, a reflexműködés addig tart, amíg a látás és a kézmozgás összerendeződése el nem éri azt a szintet, amelyen a gyerek valóban tud fogni.

ê Különleges helyzetekben visszatérhet: veszélyhelyzet, egyensúly elvesztésének veszélye, heves szorongás, fájdalom.

ê A lábnál is megtalálható a fogóreflex. Rendszerint valamivel tovább marad fenn. A talp érintésével, enyhe nyomásával váltható ki.

ê A fogóreflex újra kiváltható agysérülések egyes eseteiben, súlyos leépüléses állapotokban.

Ø Az embergyerek nemcsak képes volna a megkapaszkodásra, hanem annak szükségletét is érzi. A nyugati kultúrákban az ösztönszerű hajlamhoz viszonyítva idő előtt leszakítják az anya testéről. A megkapaszkodás “képtelensége” irányába hatnak tehát az elszőrtelenedés mellett a kulturális berendezkedések is. à A meg nem kapaszkodó gyermek több tudatos ápolást és felügyelet kíván.

Ø A megkapaszkodás szükségletét helyettesítő jelenségek és regressziók.

Néprajzi adat: Indonézia: a férj a terhesség alatt és szülés után 40 napig nem vágatja le haját à elméletben lehetőség a belekapaszkodásba.

à Haj varázsereje vágyként értelmezhető, hogy viselője a társaknak támaszul szolgálhasson.

Összefoglalva: A megkapaszkodás ösztöne mindjárt születés után jelentkezik. Néhány hónap múlva veszít állandó ösztökélő erejéből, de alváskor, szorongásos állapotokban, a magára hagyatottság állapotában később is eleven ösztönként érvényesül. Ennek az ösztönlefolyásnak a menetét az emberi csecsemőnél mesterségesen megzavarják, a csecsemőt leválasztják anyjáról. A megkapaszkodás ösztönének megnyilatkozása tehát kezdettől fogva akadályokba ütközik.

A kielégületlen ösztön nem záródik ki a lelki történések mozgalmából. Megvonásos helyzetekben, erőszakos külső hatásokra könnyen regressziós megnyilvánulásokra “ingerelhető”.

Ø A megkapaszkodás kielégületlenségéből fakadó jelenségek

Ø Regresszió neurotikus tünetekben

ð Nőbeteg szédüléses panaszai: senkibe nem tud kapaszkodni

ð Dadogás: egyik gyökere a megkapaszkodás ösztöne. A dadogónál a hangszalagok önmagukba kapaszkodnak, hogy azután traumatikusan szétváljanak.

ð Tériszony: megkapaszkodás vágya.

2. Az elszakadásra törekvés

Az elszakadásra törekvést reakcióképződésként, a megkapaszkodás ösztönének elhárításaként, ugyanakkor a passzívan elviselt erőszakos elszakítás ismétléseként kell felfogni. Az elszakadásra törekvés az anyától és a későbbi, anyát pótló személyektől való elválásra irányul.

Æ Általános regressziós tünetek: - bőrápolásos szolgálat: az anyától való elszakítás ismétlése

- körömrágás, haj húzogatása: elválasztás valamitől, ami eddig a testhez tartozott.

Mindez a szeretteinktől és az őket fogó kéztől való elszakadást is dramatizálja. A köröm, haj, bőrfoszlányok felhasználhatók arra, hogy valaha hozzánk tartozó, később félig idegenné vált személyeket megjelenítsenek.

Magába foglalja a Freud és Ferenczi által hangoztatott motívumot is: az elszenvedett trauma (az elszakadás) újra átélését, de már nem traumatikusan, kívülről rákényszerítetten, hanem saját akaratából.

Érzékeny emberek nem hagyják, hogy az elszakadás sebe benőjön, állandóan felszaggatják. Külsőleg megfigyelhető önmaguk kaparászása, körömrágás. Belsőleg ez egyértelmű az ugyanazon fájdalmas témán való hosszas tépelődéssel.

Æ A kéz öncsonkítása

Emberszabású majmoknál:

- anyától elszakítás után önmaga karmolászása, karral hadonászás, fej falba verése, ököl harapdálása.

Embernél:

Elmekórtan:

Mennyiségi vonatkozást is megfogalmaz: 1. majom tényleges öncsonkítása,

2. elmebetegek mély sebei és hege,

3. neurotikusok felületes sebei .

Mivel a kéz a megkapaszkodás végrehajtó szerve, a megkapaszkodás ösztönével megmagyarázható, hogy miért éppen a kéz ujja a helye az önkéntes csonkításnak.

Æ Haj és elszakadás

A haj a megkapaszkodás passzív szerve.

A megkapaszkodás cselekvésrendszere valamikor éppen úgy a létfenntartás szolgálatában állt, mint a táplálkozási reflexek. A felnőttbe való belekapaszkodás a fán élő majomfajták számára létfontosságú volt. Az embernél ma már a tenyérreflexnek nincs létfenntartó szerepe. A reflex azonban még mindig működik, éppen abban az időszakban, amelyben egykor élettani jelentősége volt. Éppen így megőrizhette az ember az anya-gyerek ösztönhelyzet szükségleti feszültségét is, melynek élettani eszköze a tenyérreflex lehetett. Ez az egyik összetevője annak a feszültségnek, amelyet mint biztonsági igényt, mint az anyához való kötődést élünk meg.

 

 

 

 

 

TESTKONTAKTUS, IDENTITÁSFEJLŐDÉS

Whiting státuszirigység elmélete

Ü Whiting az identitás alakulásában a státuszirigységet tartja döntő mozzanatnak. A serdülőkor identitás-konfliktusának gyökereit az első életévekre teszi. Elmélete szerint a felnőtt identitás attribútumainak megértése és elfogadása azon alapul, ahogy az ember saját helyét és szerepét észleli egy adott társadalmi struktúrában.

Ü A gyerek azt a személyt látja irigylésre méltónak, és azzal azonosul, aki a számára fontos, vágyott forrásokat kontrollálja. Ezeknek a személyeknek a viselkedését megfigyeli, és ha módja van rá, akkor utánozza, gyakorolja is.

Ü A gyerekkor folyamán az irigyelt szereplők az életkor és adott kultúra függvényében változnak. Ez sok ellentmondást von maga után és a nyomában kialakuló identitás-konfliktus serdülőkor táján tetőzik. Ezek megoldásában a beavatásai rítusoknak fontos szerepet tulajdonít ž védőpajzsként szolgálnak az identitászavarokkal szemben.

Ü Az irigyelt státusz és az annak következményeként alakuló identifikációs folyamat a születés utáni elválasztási szokásokkal szoros összefüggést mutat. Két kultúratípus különíthető el:

  1. Öl- vagy hátkultúra: A csecsemő gyakorlatilag állandó testkontaktusban van az anyával, a megnyugtatás a feszültség megjelenését közvetlenül követi.
  2. Bölcsőkultúra: A születés után a gyereket kiságyba teszik, és a napnak csak meghatározott időszakában tartják ölben. Ha a gyerek éhes, vagy valamilyen stresszhatás éri, akkor ezt sírással jelzi, és a feszültség megjelenésétől a megnyugtatásig eltelik némi idő. A mi kultúránkra is ez jellemző.

Ü Az öl/hátkultúrákban, ahol szoros az anya gyerek kontaktus, ott a hátról való leválasztás a nemi identitás alakulásának kezdetét jelenti. Az első azonosulás az anyával történik (fiúk esetében is), aki irigylésre méltó státusszal rendelkezik. A hátról való leválasztás traumatikus esemény, reakciója erre az anyával való azonosulás. Megpróbál a női szerepnek megfelelően viselkedni. Ez azonban csak addig tart, amíg nem észleli a férfiak kiváltságait.

Whiting Kenyában végzett vizsgálataiban azt tapasztalta, hogy a nemek térben is jól elkülönülnek, így a nemek és szerepek közötti különbségek egyértelműen észlelhetők. 6-7 éves kortól kezdve a fiúk már a férfiak házában laknak és velük étkeznek.

A serdülőkor elérésekor a fiúkat harcosokká avatják. A beavatási szertartás része a körülmetélés: a nőies vonások eltüntetését jelenti, a férfivé válás elengedhetetlen rítusa.

Ü A bölcsőkultúrákban nevelkedő gyerek identitás-konfliktusa: a születéssel veszi kezdetét a szeparáció. A gyerek saját magát és a környezetét ennek függvényében észleli. Jelzései a környezetében lévő felnőttektől gondoskodó viselkedést vált ki. Függőségi viszonyban van, de erőteljes kontrollt gyakorol környezete felett. A szülők birtokolják az irigyelt státuszt, mégpedig együttesen. Így a kivételezett státusz a testméretekhez kötődik, nem a női vagy férfi szerepekkel kapcsolódik össze. Tehát nem az azonosulás, hanem a felülkerekedés válik elsődlegessé.

A kultúra ritualizált megoldást kínál a dilemma feloldására:

Az identitás-konfliktus a szocializáció folyamatában elkerülhetetlen, de kialakulása és lefutása az adott kultúra szokásainak, hagyományainak függvénye éppúgy, mint a megoldására tett kísérletek. A világ társadalmainak nagy része intézményesített formában segíti az identitás-konfliktusok megoldását és ezzel a belépést a felnőttek világába. Intézményesített támogatás hiányában az irracionálisnak vagy transzcendentálisnak tűnő megoldások kerülnek előtérbe. A beavatás szükséglete magában foglalja az egyénen és szűk családján túlmutató élményekben osztozás vágyát is. Feladni, elszenvedni valamit csak egy többlet-élmény reményében lehet. . A kompetens felnőtt- léttel együttjáró felelősség túlmutat a közvetlen individuális szükségleteken. A szülőkkel való egység és azonosulás csak egy nagyobb közösséggel való azonosulás lehetősége esetén adható fel.

 

 

 

 

 

 

Készítette: Nyárs Mária