3. B A pszichoanalitikus szemlélet szerepe a gyermek megértésében.

Nevelés és pszichoanalízis.

 

Források:

  1. Ferenczi S. (1982):Pszichoanalízis és pedagógia. In.: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Magvető, Bp. 41-49
  2. Vajda Zsuzsa: Ferenczi Sándor a gyermek fejlődéséről és neveléséről. Thalassa, 1991/1 64-75.

3..Nemes Lívia: A pszichoanalízis alkalmazása: a gyermekanalízis. Pszichológia, 1991/1..

  1. 1. Ferenczi S. (1982):Pszichoanalízis és pedagógia. In.: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Magvető, Bp. 41-49

 

F-t Freud műveinek tanulmányozása és az önállóan végzett pszichoanalízisek arra a meggyőződésre juttatták, hogy a hibás nevelés a jellembeli hibák mellett betegségek okozója is lehet, a mai - akkori - nevelés " valósággal tenyésztője a különféle neurózisoknak. Arra a következtetésre jutott, hogy még a legkedvezőbb körülmények között történő nevelés is sok tekintetben károsan befolyásolta a természetes fejlődést. S hogy mégis vannak akik egészségesek maradnak? Szerinte ez robosztusabb, ellenállásra képes lelki szervezetüknek köszönhetik. De ők is sok gyötrelmet állnak ki a célszerűtlen nevelési elvek miatt.

Mi volna a gyógyító és óvószere ezeknek az ártalmaknak?

Miféle gyakorlati tanulságokat meríthet a pedagógia a pszichoanalitikából?

Az újszülött lelki működésének egyedüli szabályozója a fájdalom-, ill. ingermentességre törekvés. Ez, a fájdalomkerülésre való törekvés megnyilatkozik a felnőtt lelkében is, s minden morálpedagógia ellenére az a tendenciája, hogy a lehető legkisebb megerőltetéssel a lehető legnagyobb kielégülést érje el.

Ezzel az elvvel gyakran kerül szembe a gyermeknevelés. Egyik legnagyobb tévedése az indulat- és képzetelfojtás, mondhatnók indulat- és gondolatletagadás. Ez a folyamat leginkább a hazugsággal hasonlítható össze, de nem pontosan az. A gyermeknevelés arra az elvre van felépítve, hogy a gyermek önmagával szemben is hazuggá váljék, és maga előtt is tagadja le a belsejében hullámzó öntudatokat és gondolatokat. Az így elfojtott, öntudatlanba süllyesztett érzések és gondolatok nem semmisülnek meg, hanem a nevelés során egyre növekedve, gyarapodva , mintegy bennünk lappangó külön egyéniséggé tömörülnek, melynek céljai, vágyai ellenkeznek azokkal az irányzatokkal, melyekről számot tudunk adni magunknak.

Úgy tűnik ez célszerűvé és automatikussá teszi a helyes, szociális irányú gondolkodást. Az öntudatlanná tett egoisztikus, anti- vagy aszociális törekvéseket, azok káros hatásait megszünteti. DE! A pszichoanalízis (PA) azt bizonyítja, hogy az a szociális tendenciák ilyetén közömbösítése nem célszerű és nem gazdaságos.

F. szerint a pszichoneurózisok profilaxisa szempontjából szóba jöhetne egy olyan pedagógiai reformtörekvés, mely az oly sok esetben kártékony gondolatelfojtást elkerülni igyekszik. A féltő aggodalom, mellyel a lelki cenzúra az öntudatlan vágyképzetek felett őrködik kisugárzik a lélek tudatos működésére is: aggodalmaskodóvá, gyávává, önálló gondolkodásra képtelenné tesz. Vannak akik elismerik eme igazságokat, de megijednek a folytatástól: Mi lesz, ha a nevelés fölött nem őrködnek megfellebbezhetetlen és magyarázatokat nem tűrő dogmatikus elvek? F. bízik abban, hogy a belátásra, célszerűségre és nem dogmákra alapított, alapítandó pedagógia oldja meg ezt a problémát. ( Ez az előadás 1908-ban hangzott el.)

 

 

2. Vajda Zsuzsa Ferenczi Sándornak a gyermek fejlődéséről és a neveléséről írott tanulmányait, előadásait elemzi.

Mind Freud, mind F. az orvostudományon kívül a pedagógiát tartotta "gyümölcsöző" területnek, ahol megelőzni lehet a lelki problémákat.

A Budapesti Iskola számos - később világhírűvé vált - tagjának felfedezése, új gondolata első megfogalmazásban F-től származik. A pedagógia terén F. felismeri, hogy a gyermek és a társadalom gyakran polárisnak tekintett kettőssége közé iktatódó közvetítők - az anya, a család - egyenrangú meghatározó tényezők, csakúgy, mint a gyermek családban elfoglalt státusza. Ezt fejlesztette tovább R. Spitz, Hermann Imre, a Bálint házaspár, M. Klein.

F. először fogalmazza meg / l. előző rész / a PA. pedagógiai alkalmazás szükségességét.

3.

Nemes Lívia: A pszichoanalízis alkalmazása: a gyermekanalízis (gy.a.)

A gy.a. alkalmazott p.analízisnek indult. 1914-ben indított Imago a p.analízis határterületeivel, alkalmazási területeivel foglalkozott. Ebben Freud (F.) is kifejtette, hogy fontos lenne a pedagógiára is alkalmazni a p.analízisben felfedezetteket. F. a neurózisok profilaxisát remélte a p. analítikus neveléstől.

Egy kis előzmény, kitérő: pszichoanalitikus játékelmélet (paj)

Pszichoanalitikus pedagógia

 

  1. Anna Freud

Nem értett egyet Kleinnel az álomelemzéshez hasonló játéktechnikával, mert úgy vélte, hogy hiábavaló a játékszimbólumok tudatosítása, amíg a gyermek nem érti, hogy mit akarunk tőle. A gy.terápia nehézségeit így foglalja össze: a gyermek túl közel van még a múltjához, függ a hozzátartozóitól, konfliktusai a jelenben játszódnak le, tüneteit önmagához tartozónak érzi, nehezen köt szövetséget idegennel, titkait soha nem hajlandó kiadni teljesen, semmiféle szabályt nem érez kötelezőnek. A. Freud összehasonlításában: a felnőtt szenved a tüneteitől, a gyermeknek a környezete szenved inkább ezektől, a felnőtt a tüneteit én-idegennek tartja, a gyermek azonos velük, a felnőttnek betegségbelátása van, a gyermekből hiányzik a betegség belátása.

A szerző hitvallása: "Úgy hiszem, hogy a gyermekanalízis legnagyobb haszna nem a standard analizis, hanem a belőle származó fejlődéslélektani látásmód, s a belőle származó analitikus szemléletű, hosszabb-rövidebb pszichoterápia és terápiás konzultáció a szülőkkel és a gyermekekkel egyaránt. "