Fejlődéslélektan szigorlati tételsor (énfejl+analitikus)

1., A., Az evolúciós gondolkodás hatása. A fejlődéselv és a modern gyermeklélektan. A rekapituláció gondolata.

B., A modern rekapitulációs elméletek (korai szeparációs-individuációs folyamatok megismétlődése)

2., A., Fejlődési fokok, életkori szintek (Baldwin) Egyéni különbségek és mérésük gyermekeknél.

B., A fejlődési vonalak összefüggései. A regresszió, mint alapelv a normális fejlődésben.

3., A., Az önkontroll funkciók alakulása. (jutalmazás, büntetés, frusztráció, a frusztráció-tolerancia kialakulása stb.)

B., A pszichoanalitikus szemlélet szerepe a gyermek megértésében. Nevelés és pszichoanalízis.

4., A., Mások szerepe az önmagunkról alkotott kép kialakulásában. Az önismereti érzékenység.

B., Tapasztalatok szerveződése: a fejlődés szabályozott vonalai, az érzelmi változások szerepe a tapasztalatok integrációjában, a "megosztás" belső érzése. (Stern: Elsősorban szubjettív szelf és szubjektív kapcsolódás)

5., A., A korai társas szükségletek és kielégítésük. Ösztönkielégítés és/vagy kapcsolati igény.

B., Az orális szakasz fejlődése és sajátosságai.

6., A., A megkapaszkodás ösztöne. Testkontaktus és identitásfejlődés.

B., A csecsemő és gondozója Winnicott elméletében

7., A., Az anyai depriváció hatásai és következményei. (Harlow, Goldfarb, Spitz)

B., Az első év. Winnicott, Mahler és Klein elméletének összehasonlítása; különbésgek és hasonlóságok.

8., A., A fejlődéslélektani kutatások, és az "új csecsemőkép". A kísérleti fejlődéspszichológia eredményei és viszonyuk Winnicott és Mahler elméleteihez. Kritikus pontok, vitatható elképzelések.

B., Az én és a korai tárgykapcsolatok. Önfenntartó funkciók, és szociális szimbiózis.

9., A., Az attachment elméleti kísérletei. Az "idegen helyzet".

B., A csecsemő és gondozója az attachment-elmélet alapján.

10., A., A gyermek és a felnőtt világkonstruálása közti különbségek. A klinikai kikérdezés módszere.

B., A személyiség fejlődése Sigmund Freud elméletében. (libidófejlődés, a gyermeki szexualitás problémája). Fejlődés, regresszió, fixáció.

11., A., Félelem és agresszió. A környezet szerepe az agresszió alakulásában. Hogyan viszonyuljunk a bennünk lévő erőszakhoz?

B., A tárgykapcsolatok belső pszichikus világa. (M. Klein)

12., A., A gyermeki fantázia és elaboráció. Elaborációs mechanizmusok a rajzban.

B., Elhárító mechanizmusok.

13., A., Életkori átmenetek, átmeneti rítusok.

B., Az emberi fejlődés 8 szakasza.