5/B A csecsemő és gondozója Winnicott elméletében

I. Donald Woods Winnicottról (1896-1971) elöljáróban:

A korai pszichikus működés

[Winnicott mindig rendszerben, kapcsolatban gondolkodik: a normális-abnormális felosztás kulcsát csak az anya-gyerek kapcsolatban lehet megtalálni, és ebben fontosak az anya aktuális állapotai. Nem lehet a csecsemőt frusztráció és kielégülés kettősségében leírni.]

II. Az énfejlődés 3 vonulata

Az énfejlődés vonulatai

A gondoskodás anyai oldala

Integráció (téri, idői) az érési folyamat fő irányvonala

az együttlétből differenciálódik a gyermek énje

HOLDING (tartás)

(Lsd. Konténer funkció, madárfióka)

(apai szerep: az elég jó környezet nyújtása)

Perszonalizáció az én a testi énen alapul

az én-tudat kialakulása és a nem-én elkülönülése

“a léleknek meg kell találnia a testben a helyét” ébredés utáni eszmélkedés

HANDLING (fizikai bánásmód)

A tárgykapcsolatok kezdete

TÁRGYNYÚJTÁS

 • szubjektív objekt
 • átmeneti tárgy

 

Az anyák általában ösztönösen tudják ezt nyújtani, à elég jók

 1. elég jó anyák (good enough mother)
 2. elég jó környezetet biztosítanak. (az apák szerepe itt nagy)

9 Nincs két egyforma anyai gondoskodás, mert nincs két egyforma csecsemő.: Az anyai gondoskodás alkalmazkodik a gyermekhez.

Holding

Teljes körű környezeti gondoskodás: elég jó környezet: à jó és rossz egyben

A kongruens szeretetbe belefér a harag, sőt benne is kell lennie.

9 az anya elég jó és nem tökéletes: mert vannak adaptációs hibái à ezek kellenek a valóság teszteléséhez (egy idő után helyet kell hagyni a gyermeknek, hogy ő lehessen kreatív) DE

A korai időszakban:

9 Handling

Winnicott elmélete paradoxonokkal teli:

Integrálatlanság ≠

≠ Dezintegráció

 • A baba sodródik a pillanatok áramlatában
 • spontán vágyai és szükségletei merülnek fel
 • ezek rögtön kielégülnek.

9 “mágikus omnipotencia” à ő teremti a világot kellemesen szaggatott, de nem széttöredezett, szétfolyó de nem félelmetes atmoszférában, élményvilágban létezik

 • Az anya nincs jelen kellő én-támogatással
 • 9 a baba kénytelen saját védekezési módot mozgósítani
 • ó de: éretlen az énje (nincs ott az anya sem, hogy kölcsönözzön neki
 • 9 a baba a saját védekezési mintázatát tanulja meg saját szelfjeként
 • 9 hamis szelf

Az egyedüllét képességében nem a fizikai egyedüllét a lényeg: szenved a baba egyedül ha be van zárva:

DE: a másokkal egyedüllét legkedvezőbb állapot – sőt az egyetlen jó – a valódi szelf kialakulásához:

[DE: ez a relaxált ösztönfeszültségtől mentes állapot lehet a jó szex után:

Noha az ösztönfeszültség hiánya szorongást kelthet: a megsemmisülés érzetével fenyeget: DE a kialakult én tudja, hogy visszatér az ösztönfeszültség: nem múlik el a szerelem.]

9 DE: az integrálatlanságot teljesen egyedül a csecsemő gyöngécske énje sokáig nem bírná egyedül. à kell a mama kölcsön-énje à a baba megmenekül a széteséstől, a megsemmisülés érzésétől. Az a jó működés, ha a létezés nem fenyeget dezintegrációval.

? Hogy lehet elképzelni, hogy valaki ott van és még sincs ott? à aktivációs szint /kontúr illesztéssel, különösen más modalitásokban. (lsd: Stern)

Múlt éjjel egy ismeretlen férfiról álmodtam,

ő volt a férjem. Csak vele tudtam magányos lenni,

Előtte voltam nyitott, egészen nyitott, egészen előtte,

egészét egészen magamba fogadtam,

és körülzártam a közös boldogság labirintusával

(Peter Handke: Marion vallomása)

 

III. A függőségtől a relatív függetlenség felé

 1. Abszolút függőség = abszolút függetlenség (újabb paradoxon)
 2. a csecsemő “eszköztelen” – nincs tudatában a gondoskodásnak

  9 a korai gondoskodásból profitál (ha elég jó) vagy zavart szenved (ha rossz).

 3. Relatív függőség
 4. Az anyai gondoskodás szükségletének felismerése, összekapcsolása, kiegészítése saját személyes impulzusokkal (tapasztalatokat használ fel)

  9 kezd a baba már eszközöket szervezni arra, hogy önmaga is ellegyen.

  ↑ Ennek alapja a BIZALOM, ami a megbízható anya tapasztalatára alakul ki a gyermekben.

 5. A függetlenség felé

Ì Különbség van az ösztönén és az én szükségletei között:

Ha a baba sír, nincs tudata arról, hogy mit jelent a sírás: “sírva találja magát.”

9 az anya értelmezi a szükségletet: JELENTÉST AD neki ↓

kielégíti az általa definiált szükségletet à a baba jól lesz.

Így épül az én-szerveződés: Önmagában a fiziológiai állapotban nem megy végbe az én fejlődése, csak ha abból indul ki és à átmegy a kapcsolati helyzetre. [csak az anyai értelmezés folytán: ezzel is az énjét adja kölcsön az anya] Visszatükrözi a gyermek állapotait, de megemésztve, saját magán katalizálva. Így segíti hozzá a gyermeket lassan a perszonalizációhoz: “látnak, tükröződöm, tehát vagyok.”

Ì Elsődleges anyai elmerülés: a ráhangoltság sajátos állapota: a terhesség utolsó harmadában az anya befele fordul, a külvilág és saját maga nem lesz annyira fontos. Elkezd elég jó környezetet teremteni a babának, ráhangolódik a szükségleteire, kívánságaira:

Kvázi pszichotikus állapot: kevés köze van az anyának ilyenkor a valósághoz (à de általában lassan felépülnek belőle az anyák)

Ez a tökéletes adaptáció a projektív identifikáció: [Tehát: Kleinnél ez intrapszichés; ellenben Winnicottnál valóban személyközi kapcsolaton alapuló jelenség]

Klein

Winnicott

Az egyén egy nemkívánatos szelf-részt kivetít egy külső tárgyra és ezzel a szelf-résszel azonosítja a tárgyat. [lsd. Ferenczi: Indulatáttétel és magábavetítés ábra]

Noha a kapcsolatról szól: intrapszichés történés

A baba állapotai rávetülnek az anyára, csak úgy tudja azonosítani őket magában, hogy azonosul velük.

9 DE: külön is tudja választani, hogy nem benne van az az állapot, hanem a babában.

Anya visszatükröz, de nem azonos formában, hanem illesztve, a baba számára emészthető módon

Pl.: kivetíti a baba az anyára, hogy utálja, hogy ő maga harapós.

Pl.: tudja, hogy nem ő szorong, de csak úgy tudja jól megérteni, ha azonosul vele.

J Ehhez kapcsolódik Bion elképzelése: konténer funkciót is ellát az anya: nemcsak átveszi a tartalmakat à de átmenetileg tartalmazza is. à addig míg a csecsemő számára elbírható lesz (ß ezért át is dolgozza, megemészti, mint a madárfiókának az ételt)

Ráadásul az anya abban is segít, hogy tudassa a babával, hogy ezek az ő érzései: vagyis nem akarja magához integrálni a baba kialakuló szelfjét.

L Viszont: ha tartalmazni és ezzel megnyugtatni nem tud: à megemeli mindkettőjük szorongás szintjét.

Hiszen az érzelmek sajátos cseréje zajlik kettőjük között: DE

 1. Relatív függetlenség

A baba oldaláról az adaptációs hibák: összeütközésekhez vezetnek:

 1. J Ha megfelelő időben történnek: fejlesztenek
 2. L Ha túl korán jelennek meg: rombolnak (pl.: tolakodó anyai viselkedés)

z Az összeütközés nélküli állapot jó a fejlődéshez: Mert az nem reaktív állapot. à az eszköztelen gyermeknek nem kell megpróbálni reagálni.

à Ha túl korán sok intruzív beavatkozás éri a babát à

Meghasad a folyamatosság élménye

Ha nagyok az ütközések: hasad a going on being [haladás a folyamatos létezésben / a létezés folytonossága / “megyek, hogy legyek”: nehezen fordítható, de a lényege érthető]

9 mindez később deperszonalizálódást, fragmentálódást okoz. à patogén

A születés önmagában nem traumatikus élmény: fontos tapasztalat a további életre: reaktív állapotot kényszerít az újszülöttre. DE ez csak átmeneti: utána helyreáll a nyugalom. És ezt rögtön megtanulja az újszülött: [DE: Leboyer: Gyöngéd születés??]

A normalitás a kreativitás mentén értelmezhető: helyreállítható összeütközésekből azt tanulja meg a baba, hogy bármikor képes lehet a dolgok helyreállítására.

(Winnicott mindig J terminusokban gondolkodik)

környezet=anyamell

rejtett belső élet

egyén megalkuvásra épülő hamis szelf

 

Az én-magok fokozódó szerveződése

Integrálatlanság Integráltság

 

Hangsúlyozott integráció à Az átmeneti üldözött állapotot követi


 

A szabályozás először mindig belső, arra épül a kapcsolati.

IV. Alkalmazkodási hibák – összeütközések, reaktív állapotok

 1. Traumatikus – felfoghatatlan, feldolgozhatatlan à szorongáshoz vezet.
 2. Intenzív – védekezést követel à disszociáció [szétesés] elleni védekezés à hamis szelf. (lsd. ott)
 3. Relatív – a fejlődést szolgálja – helyrehozható (lsd. előbb: születési trauma)

Magyarázva:

 1. Traumatikus: az éretlen énnel rendelkező baba folyton a szakadék [szorongás] szélén áll. Ha az anya elég jó, ezt nem kell tapasztalnia, mert tudja, hogy az anya nem engedi leesni.

Ha nem elég jó: átéli, hogy van szakadék, leeshet, széteshet. Ilyenkor nagyon fenyegető érzéseket él át: darabokra esés, testérzetek felfüggesztése, hiánya, orientáció vesztés ß handling hibák.

(Nagyon mély integrálatlan, kimondhatatlan, nyelv nélküli szorongás, idegenségérzet. A pszichózis is ezekkel a mély érzésekkel jár együtt.)

9 Az anya az elsődleges anyai elmerülés miatt tudja, hogy mi a jó a gyermeknek, aki nem annak a saját gyermekkorában volt a baj.

DE a gyermeknek veleszületett képessége van a kapcsolatra. Az anya kezdeményezi alakítja kezdetben a helyzetet, a baba reaktív. à kölcsönös reguláció később így alakul ki.

 

V. Átmeneti tárgy – tárgynyújtás

anya anya

Illúzió Átmeneti tárgy

 

baba baba

Átmeneti tárgy: a külső és belső világ közti átmenet:

– az első nem-én birtok. (ujjszopáskor a saját arcát is megérinti:

a keze alá kerülő tárgy nyálas lesz, hasonul a babához: külső és belső egyszerre.

A csecsemőnek felmerül a szükséglete, de nem tudja, mi az “gondoló nélküli gondolat” – madármama meg tudja fogalmazni, formát ad neki, magábavetítve tartalmazza, megcímkézi, jelentést ad, majd megfelelő időben megfelelő módon kielégíti a szükségletet, emészthető módon, visszaadja a babának.

A babának kialakul az az illúziója, hogy az egész világot jelentő anyát, a tárgyat is ő hozza létre.

9 szubjektív objektként (belső tárgyként) éli meg.

A fejlődés során le kell rombolni ezt az illúziót a szubjektív objektet, ha valóságos tárgyakkal akar kapcsolatba kerülni.

Ez az időszak ( a szubjektív objekt létrehozása) az elsődleges kreativitás ideje – a szelf-gazdagodás szempontjából fontos

Létezéssel kapcsolatos játékok anya-gyerek között:

baba belső világa ↓

ß anya belső világa


átmeneti tér

A lényeg: interszubjektív valóság: megosztható / megosztott köztes / potenciális vagy átmeneti tér alakul ki az anya-gyerek között. Ez elengedhetetlen a normális fejlődéshez: a kreativitás, a játék, a munka, a művészet alapja.

Érett tárgykapcsolatban a gyermek képes a mama belső világát is elfogadni,

9 így aktívan tudja használni a tárgyat, nem csak kötődni hozzá.

 

­ Ñ T Ë š { i v ß d ø ÿ ƒ

5/B A csecsemő és gondozója Winnicott elméletében

heveny vázlat

I. Donald Woods Winnicott (1896-1971)

A korai pszichikus működés

II. Az énfejlődés 3 vonulata

Integráció HOLDING à adaptációs hibák környezet = anya

Perszonalizáció HANDLING anyai reguláció

Tárgykapcsolatok TÁRGYNYÚJTÁS

Az anyák ösztönösen elég jók à elég jó környezetet biztosítanak, alkalmazkodnak a gyerekhez.

Paradoxonok

↓ ↓

“mágikus omnipotencia” védekezési módot mozgósít à hamis szelf

III. A függőségtől a relatív függetlenség felé

 1. Abszolút függőség = abszolút függetlenség (újabb paradoxon)
 2. a csecsemő “eszköztelen” – nincs tudatában a gondoskodásnak

 3. Relatív függőség
 4. Az anyai gondoskodás szükségletének felismerése, à alapja a BIZALOM

 5. A függetlenség felé

Különbség van az ösztönén és az én szükségletei között:

9 az anya értelmezi a szükségletet: JELENTÉST AD neki, kielégíti

Elsődleges anyai elmerülés: ráhangoltsági állapot: tökéletes adaptáció: a projektív identifikáció révén: [Klein – intrapszichés ≠ Winnicott– interszubjektív]

+ Bion: konténer funkció tartalmazás à ha nem tud: patogén

 1. Relatív függetlenség

az adaptációs hibák: à összeütközések: à reaktív állapot: hasad a going on being haladás a folyamatos létezésben deperszonalizálódás, fragmentálódás à patogén à hamis szelf

Az én-magok fokozódó szerveződése

Integrálatlanság à Integráltság

A szabályozás először mindig belső, arra épül a kapcsolati.

IV. Alkalmazkodási hibák

 1. Traumatikus – felfoghatatlan, feldolgozhatatlan à szorongáshoz vezet.
 2. Intenzív – védekezést követel à disszociáció [szétesés] elleni védekezés
 3. Relatív – a fejlődést szolgálja – helyrehozható

ß handling hibák. (pszichózis) DE veleszületett képesség a kapcsolatra

V. Átmeneti tárgy – tárgynyújtás

a külső és belső világ közti átmenet: – az első nem-én birtok. (

illúzió à a világot jelentő anyát, a tárgyat is ő hozza létre.

9 szubjektív objekt.

 

 

­ Ñ T Ë š { i v ß d ø ÿ ƒ

­ Ñ T Ë š { i v ß d ø ÿ ƒ

 

Mert mi is a potenciális tér Winnicott szerint? Az a megbízhatósággal és bizalommal teli hipotetikus közeg anya és gyermeke között, amely kettejük kommunikációjában, interakcióban formálódik. Az interszubjektivitás terméke a gyermek tárggyal való összeolvadásának végén, amikor a baba már megpróbálja az anyát magától különválasztani, és az anya is megérti, hogy a babának arra van szüksége, hogy tőle elkülönült lassan kiformálódó szelfként élje meg magát, és csökkenti a baba igényeihez való teljes alkalmazkodást. Lassan az elsődleges anyai elmerülésből ‘felszínre jön’ és elég jó anya válik belőle.

Ez az imaginárius tér félúton található az intrapszichés valóság és a megosztható élményeket nyújtó külvilág között. (Winnicott, 1971, 1999)

A potenciális tér csak akkor tölti be a funkcióját, ha a babában kifejlődik az anya megbízhatóságába vetett bizalom, ha egyszerre összeköti kettőjüket, ugyanakkor felkészít az elszakadásra, elkülönülésre. ‘Ahol megbízhatóság és bizalom van ott potenciális tér is van’. - mondja Winnicott. Ahogy az eredeti tárgykapcsolat minősége meghatározza későbbi kapcsolatainkat, úgy az e kapcsolatban formálódó köztes tér milyensége vagy akár hiánya is végigkíséri felnőtt viszonyainkat. à

 

 

Tóth Krisztina

Regula iuris

Mert mit egyszer megszerzettél

majd mikoron nem tied már

véle méges mássá lettél

sose leszel aki voltál

És tetőled elvetettél

bárha véle magad voltál

egyedül csak véle voltál

igazán magad

Ha igazat akarsz tenned

nálanélkül magad lenned

részed benne meg kell adjad

tenmagadból odahagyjad

Többszer nem kell hozjád venned

marad méges birtokodban

teljességed úgy lehet meg

ha ki voltál véle ott van

 

­ Ñ T Ë š { i v ß d ø ÿ ƒ