Csíkos Csaba (1999): Újabb eredmények a Wason-feladattal kapcsolatban

 

Az eredeti feladat (’66): Kártyasor, egyik oldalon betű, másikon szám. Melyeket kell megfordítani, hogy megállapítsuk, hazudott-e a k. v: “Ha a kártya egyik oldalán magánhangzó van, akkor a másik oldalán páros szám található.”

A felnőtteknek csupán 5-10 %-a találja el, hogy a magánhangzót és a páratlan számot (p és nemq) kell megfordítani.

Pl: E K 4 7

De miért ilyen nehéz ez?

Johnson-Laird ’70 : 4% helyes megoldó, 50% p + q-t fordít, 33% csak p-t fordít

Dollard, Evans szerint nem logikus gondolkodási hajlam hatása érvényesül

Wason magyarázatai:

Fejlesztő tréningeket próbáltak tartani, nem sok eredménnyel, de: akik eddig p-t választottak, most rátaláltak a helyes válaszra, akik p és q-t, szintén nagy eséllyel rájöttek.

Tudósok vs. egyetemisták: nincs jelentős különbség, csak a tudósok kevesebb redundáns q-t választanak ill. jobban teljesítenek, ha azt kérik tőlük, döntsék el igaz-e v hamis a szabály, mintha a szabály “tesztelésére” kérik őket.

Háttér: hajlam az igazolásra

A tartalom hatása: Lehet-e a képesség jellegű tudás tartalom-független?

Wason, Shapiro (’71): x városba y közlekedési eszközzel utazom ð könnyebb az altarnatív megoldások áttekintése, mert ez az emlékezetben tárolt tapasztalatok felidézésével spontán módon valósul meg.

Manktelow, Evans (’79):a Wason-feladat nem a legalkalmasabb a tartalom szerepének vizsglatára

Griggs, Cox (’82): ha a feladat lehetővé teszi a múltbéli tapasztalatok felidézését, az eredmény jobb lesz. Pl: Ha egy ember sört iszik, elmúlt 18 éves.

Reich és Ruth (’82): a nem absztrakt tartalom csak a verifikálást könnyíti, a falszifikációra nincs hatással. A múltbéli tapasztalatok megléte szükséges, de nem elég a falszifikációhoz.

Griggs és Cox (’83): az emlékezet mellett az analógiás gondolkozást hangsúlyozzák

Szükséges volna mérni az absztrakció fokát: Markovits (’86): a k. sz.-eknek 5 fokozatú skálán kell értékelniük az ismerősséget ð a tartalom ismertségének jelentős szerepe van a deduktív gondolkodásban.

Shawn, Overton (’90): relevancia fogalma: a két állítás mennyire szorosan függ össze egymással (Pl: “Egy ember sört iszik. Az ember elmúlt 21 éves.” ill. “Egy ember nyugdíjba vonult. A ház eladó.”) Magas relevanciájú tartalom esetén 17 éves korban 70% a helyes megoldók aránya (!).

Más vizsg. szerint a tartalmak barátságossága fontosabb tényező, mint a k. sz. életkora.

Cosmides (’89): Vadászó-gyűjtögető életmód és társas csere…

A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI:

  1. éves ált. iskolások és 17 éves gimnazista és szakközépiskolás szegedi tanulók reprezentatív mintája (1003 tan.)

A mérés eszközei:

1. a klasszikus kijelentés-logikával kapcsolatos feladatsor (itt mindenki jól teljesített, ezért nem mond semmit..)

2. Wason-szubteszt 9 variációban, hogy a megfordítandó p és nemq kártyák száma minden lehetséges módon változzon 0-2 között. “A” változat: betűk, számok, “B”: város- és személynevek

  1. következtetési szabályokat vizsgáló feladatsor

 

Hipotézisek, célok:

Létezik-e olyan logikai művelet vagy következtetési szabály, melynek ismerete szükséges a feladat megoldásához?

Meg lehet-e tanulni vagy tanítani a falszifikációs elvet, vagy esetleg csak a kedvező pillanat és “belátás” szükséges hozzá? A szakirodalomban ezzel kapcsolatban az a feltevés bukkant fel, hogy a modus tollens következtetési szabály lehet a kulcs a falszifikációs elvhez.

Tartalomtól függetlenek-e az elért eredmények? Érvényesül-e a következetesség a megoldásokban?

 

EREDMÉNYEK:

Az A és B változatban elért eredmények mindkét korcsoportban hasonlóak.

A két tesztváltozatban a válaszmintázatok eloszlása megegyezik.

A magyar tanulók az angolokhoz képest kevesebben választották kizárólag a p kártyát (ez valószínűleg a papír-ceruza teszt miatt van), de hasonlóan kevés jó megoldás született.

A nem q kártya megfordítását a 13 évesek közül 34,6% gondolta szükségesnek, a 17 évesek közül 25,1%.

A tanulók többsége mind a 9 feladatban következetes válaszokat adott (ugyanúgy választottak vagy nem választottak egy adott logikai értékű kártyát).

Sokan elegendőnek tartották két azonos logikai értékű kártya esetén az egyik megfordítását.

A modus tollens szabály négy itemjén elért pontszám és a Wason szubteszt eredménye nem korrelál egymással

ð “Eredményeink alapján le kell mondanunk arról, hogy létezik egy “királyi út” a falszifikációs elvhez a modus tollensen keresztül.”