Mérő László: Heurisztikus eljárások és a mesterséges intelligencia

 

A mesterséges intelligencia:

Az alábbiakban olyan módszereket tekintünk át, melyeket a mesterséges intelligencia kutatói dolgoztak ki feladataik során. Ezek bemutatására legjobb példa a sakkjáték, mert

Heurisztikák:

Definíció: minden olyan szabály, következtetés, értékelés, érv idetartozik, melyről elmondható, hogy egy bizonyos fajta szituációban többnyire érvényes, illetve működik, de nem mindig.

Cél: adott szituációban a vizsgálatok körének radikális szűkítése, mert a következtetési láncok összes ágának végiggondolása többnyire a leggyorsabb számítógépeknek is lehetetlen.

Két fajtája van:

Az emberi gondolkodás általában kombinálja a kettőt. Azonban egy ember által alkalmazott heurisztikák gyakran egymással ellentétesek, mert a heurisztikus elvek rugalmas alkalmazása befolyásolja a teljesítményt.

Jó minőségű mesterséges intelligencia programokat azokra a feladatokra sikerült készíteni, melyekre elég egzakt módon sikerült hatékony heurisztikákat definiálni.

Keresési algoritmusok:

Cselekvéssorozatok tervezése:

Interakció ellentétes érdekű partnerrel:

A számítógépes programok részfáinak mérete nagyságrendekkel nagyobb, mint amit az emberi agy képes lenne figyelembe venni. A teljesítmény a használt heurisztikák mennyiségén, minőségén illetve a használatok módozatán múlik.

Vizsgálat: sakkozók, különböző tudásszinteken, feladat: egy adott állásban eldönteni a legjobb lépést

Eredmények: az amatőrök illetve a nagymesterek teljesítménye hasonló, lényegi különbség csak a lépés jóságában van, a részfák sem mélységben, sem szélességben nem különböznek lényegesen

Vizsgálat: sakkállások rekonstrukciója

Eredmények: a nagymesterek teljesítménye lényegesen jobb mint az amatőröké, ok: RTM kapacitása, a nagymester és az amatőr mintarepertoárja között nagy a különbség

Keresés konkrét cél nélkül – felfedező programok

Az utóbbi időben számos olyan program készült, mely a tudomány, a művészet vagy a játékok egy-egy területén új összefüggéseket képes felfedezni. Ezekben a programokban a heurisztikus eljárások nem egy kitűzött cél elérésére irányulnak, hanem érdekes fogalmak definiálására és az ezek közötti érdekes összefüggések kezelésére. (statikus heurisztikák, adott szabályrendszer)

Az ilyen rendszerek szerzői valószínűsítik, hogy a kreatív gondolkodás nem kell külön specifikus mechanizmusokat feltételezni, bár ez csak akkor lesz igaz, ha a rendszer szerzője számára is “új” felfedezést tesz.