Kognitív szigorlati tételsor I. (Révész Gy. - féle)

 1. Szenzoros folyamatok – idegrendszeri modellek (lokalizációs, holisztikus, funkcionális elképzelések; modularitás, ideghálózatok). Specifikus, aspecifikus projekció; Edelman: csoportszelekció, elfajult csoportszelekció, fázisosan visszatérő szignalizáció. A szenzoros rendszerek áttekintése. Mono- multimodális kódolás.
 2. A szenzoros inger, receptorok – érzőpályák – kéreg (tapi, íz, szag, hallás, látás)
 3. Szenzoros érzékenység (küszöbök/adaptáció – mindegyik modalitásban)
  Szenzoros és perceptuális adaptáció; a perceptuális adaptáció elméletei
 4. Konstancia jelenségek (mindegyik modalitás!)
 5. Kontraszt (mindegyik modalitás)
 6. Maszkolás (mindegyik mod.)
 7. Haptikus észlelés: a “haptikus pillantás”, haptikus stratégiák. (Sekuler-Blake)
 8. Szaglás és ízlelés: szagazonosítás / nemi különbségek, életkori eltérések/. Ízlelés: osztályozás, preferencia stb. Hallás: lokalizáció /téves lokalizáció/, beszédhangok észlelése, vonásdetekció és kontextushatás a beszédészlelésben.
 9. Látás 1.: receptorok, téri és idői kölcsönhatások, receptív mező (egyszerű, komplex, hiperkomplex); látásélesség.
 10. Látás 2: alak- és mintaészlelés: Gestalt-elvek, vonásdetekció, téri frekvencia, geon – elmélet.
 11. Látás 3: mozgás- mélységlátás.
 12. Látás 4 : színlátás
 13. A látás komputációs elmélete. Mesterséges érzékszervek.
 14. Perceptuális tanulás: behaviorista, Gestalt, konstruktivista szemléletek. Goldstein – cikk!
 15. Testkép – énkép (minden!)
 16. Észlelés – képzelet (Perky, Segall, Kosslyn, Edelman). Képi – képzeleti folyamatok (káprázástól eidetikus képen át szinesztéziáig stb.)
 17. Reprezentáció – minden! (Eysenck – Keane 215-263. Pléh: A reprezentáció fogalma. In: Bev. A megismeréstudományba. 109-152.
 18. Aktuális és tartós hatások az észlelésben. (ea.)
 19. Küszöb alatti észlelés (Eysenck – Keane, Merikle cikk!); perceptuális hárítás
 20. Kognitív szabályozási elvek (az észlelés személyi állandói – kognitív folyamat /stílus /stratégia