Statisztika szigorlati tételek

 

 1. Egymintás, összetartozó mintás (páros) és kétmintás (független) t-próba.
 2. Wilcoxon és Mann- Whitney próba
 3. Χ2 próba
 4. Egyszempontos varianciaanalízis
 5. Többszempontos va.
 6. Lineáris, rang-, parciális és többszörös korreláció
 7. Faktoranalízis
 8. Lineáris regresszió
 9. Clusteranalízis és diszkriminanciaanalízis
 10. Reliabilitás (test-retest, split-half); Spearman-Brown formula, Cronbach α
 11. Validitás: prediktív, tartalmi, konstruktum