A ”BIG FIVE”

VAN-E ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ SZEMÉLYISÉG TAXONÓMIA?

A SZEMÉLYISÉG DIMENZIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE

1.) A lexikai megközelítés érvényességéből kiindulva már Galton (1884) megpróbálta megszámolni a személyiség legnyilvánvalóbb aspektusait egy erre alkalmas szótárban. Hasonlóan járt el Klages (1926), Baumgarten (1933), Norman (1967), Goldberg (1981)

2.) A Cattell-féle változók további faktoranalízisét felhasználva járt el Fiske (1949)

A SZUPERVONÁSOK LÉTE

A KONSZENZUSHOZ VEZETŐ ÚT

a személyiség alapszerkezete öt magasabb rendű faktorból áll :

“NAGY ÖTÖK” / “BIG FIVE”

AZ ÖT DIMENZIÓ TARTALMA

A nehézségek forrása:

 

AZ ÖT DIMENZIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ EGYES FAKTOROK TARTALMA I.
EXTRAVERZIÓ (E)

AZ EGYES FAKTOROK TARTALMA II.
EGYÜTTMŰKÖDÉS (A)

Kellemesség / barátságosság / agreeableness:

AZ EGYES FAKTOROK TARTALMA III.
LELKIISMERETESSÉG (C)

Akarat / beszabályozottság / felelősség / önkontroll / conscientiousness:

AZ EGYES FAKTOROK TARTALMA IV.
EMOCIONALITÁS (N)

Emocionalitás / neuroticitás » Eysenck

AZ EGYES FAKTOROK TARTALMA V.
ÉLMÉNYEK IRÁNTI NYITOTTSÁG (O)

A legtöbb vitára okot adó faktor:

AZ EGYES FAKTOROK TARTALMA

A BIG FIVE ÉS AZ ÖRÖKLETESSÉG

 

 

 

A BIG FIVE MÉRÉSE

(Paul Costa és Robert McCrae, 1985)

AZ ÖTFAKTOROS MODELL VISZONYA MÁS ELMÉLETEKHEZ

AZ ÖTFAKTOROS MODELL KRITIKÁJA

(pl. autonómia, nemi sajátosságok)