Személyiséglélektani propedeutika: Viselkedés centrikus személyiségelméletek

Előadó: Kállai János

Vizsga módja: szóban

Típusa: Kollokvium

A kollokviumi kérdések az előadás és a szeminárium anyagára épül.

Vizsgakérdések:

I. Személyiség tipologizálása történelmi kezdetei (Hipokrates, Kretschmer)

II. Gyermeki temperamentum

III. 3 faktoros személyiség elmélet (Eysenck)

IV. 5 faktoros személyiségelméletek

V. 7 faktoros személyiség elmélet (Cloninger)

VI. Zuckermann élménykeresés SSS mérés faktorai és biológiai komponensei

VII. Szorongás és szorongásosság (Spielberger)

VIII. Fenomenológiai személyiségelméletek (Rogers)

IX. Humanisztikus Pszichológia (Maslow)

X. Az egészséges személyiség feltételrendszere

XI. A viselkedés és a tanulás alapelemei a személyiség formálódásában

XII. A szociális tanulás alapelemei (Bandura)

XIII. A pozitív pszichológiai

XIV. A személyiséglélektani ismeretek alkalmazott pszichológiai kapcsolata