Egyebek
Home 
Névsor 
I. éves anyagok 
II. éves anyagok 
Információk 
Contact me 

 

II. ÉVFOLYAMI ANYAGOK

HandoutokDolgozatokSzigorlatEgyebek

 Részletes pszichopat (kollokviumi kötelező olvasmányokból néhány)

TIP

ZIP

 Dévald P.: A pszichoszomatikus betegségek pszichoanalitikus felfigása

 

zip file

 Nemes L.: A fóbiás tünetek pszichoanalitikus felfogása

 

zip file

 Szőnyi G.: A kényszerneurózi patodinamikája

 

zip file

  

 CÍM

TIP

ZIP

 Ambró - Varga: Hallucináció tréning

pdf file

zip file

 Szűcs - Csépe: Kognitív emlékezetkutatás

pdf file

zip file 

 

 Viselkedés központú elméletek - kollokvium

TIP

ZIP

 Viselkedése központú elméletek - kollokvium tételsor 2004 tavasz

doc file

zip file

 1. tétel: Archaikus személyiségelméletek, alkati és pszichológiai tipológiák

doc file

zip file

 4. tétel: Ötfaktoros személyiségelméletek, "Big Five"

doc file

zip file

 5. tétel: 7 faktoros személyiség elmélet (Cloninger) TCI

doc file

zip file

 7. tétel: Szorongás és szorongásosság (Spielberger) STAI

doc file

zip file

 11. tétel: A viselkedés és a tanulás alapelemei a személyiség formálódásában

doc file

zip file

 12. tétel: A szociális tanulás alapelemei (Bandura)

doc file

zip file

 A vonáselméletek: Gordon Allport elmélete

doc file

zip file

 Allport, G. W.: A személyiség alakulása (serdülőkor és stb.)

doc file

zip file

 Allport, G. W.: Az én alakuló érzése (in. Allport: A személyiség alakulása)

doc file

zip file

 Allport: a személyiség definíciója

doc file

zip file

 Cattell vonáselmélete és a 16 PF

doc file

zip file

 CÍM - Analitikus fejlődéslélektan

TIP

ZIP

 Alpár Zs.: A kórházi tartózkodás hatása a gyermekre (in Gerő II.)

doc file

zip file

 E. H. Erikson: Az emberi életciklus

doc file

zip file

 óravázlat: Az én és a korai tárgykapcsolatok.

doc file

zip file

 Spitz, R.: Az anyai depriváció hatása és következményei

doc file

zip file

 Stern: A self fejlődése

doc file

zip file

 

[Home][Névsor][I. éves anyagok][II. éves anyagok][Információk][Contact me]

pszicho_icon.gif

Copyright(c) PTE 2002 Pszichologia Évfolyam. All rights reserved.