Handoutok
Home 
Névsor 
I. éves anyagok 
II. éves anyagok 
Információk 
Contact me 

 

II. ÉVFOLYAMI ANYAGOK

HandoutokDolgozatokSzigorlatEgyebek

 

 

 CÍM - Gondolkodás és nyelv

TIP

ZIP

  Bruner, J.: A tranzakcionális én

doc file

zip file

  Cosmides, L.: A társas csere logikája

doc file

zip file

  Csibra és mts.: Az oksági gondolkodás perceptuális alapjai

doc file

zip file

  Csíkos Cs.: Újabb eredmények a Wason-feladattal kapcsolatban

doc file

zip file

  Eysenck-Keane (383-434): A tudás hasznosítása a problémamegoldásban

doc file

zip file

  Jakab Z.: Mi a különbség a kategorizáció prototípus és mintapéldány...

doc file

zip file 

  Johnsons-Laird: Az analógia és a kreativitás (in. Barkóczi: Analógiás...)

doc file

zip file

  Mérő L.: Heurisztikus eljárások és a mesterséges intelligencia

doc file

zip file

  Pléh Cs.: Téri megismerés és a nyelv (in MPSzle, 2001, LVI. 2. 263-286.o.)

doc file

zip file

 CÍM - Analitikus fejlődéslélektan

TIP

ZIP

  Bálint Alice: Az anya iránti szeretet és az anyai szeretet

doc file

zip file

  Bálint Mihály: Az én fejlődésének korai állapotai. Elsődleges tárgyszeretet

doc file

zip file

  Bálint Mihály: Az én fejlődésének korai állapotai... (Bogi handout)

doc file

zip file

  Erikson, E. H. : Gyermekkor és társadalom (72-97. old.)

doc file

zip file

  Erikson, E. H. : Vadászok a prérin (in. Gyermekkor és társadalom, 114-164)

doc file

zip file

  Flaskay G.: Melanie Klein elméleti és technikai újításai ...

doc file

zip file

  Freud, A.: Az én és az elhárító mechanizmusok (ez másik verzió!)

doc file

zip file

  Freud, A.: Az én és az elhárító mechanizmusok (szintén másik verzió)

doc file

zip file

  Freud, A.: Az én és az elhárító mechanizmusok

doc file

zip file

  Freud, A.: Feszültség szabályozás útjai (egyik verzió)

doc file

zip file

  Freud, A.: Feszültség szabályozás útjai (másik verzió)

doc file

zip file

  Horváth K.: Tárgykapcsolatok – személyiségfejlődés (Margaret Mahler)

doc file

zip file

  Klein, M.: A kisgyermekkori analitikus kezelés

doc file

zip file

  Kulcsár Zs. : A latencia- és adoleszcenskori személyiség alakulása (Szabi ref.)

doc file

zip file

  Kulcsár Zs.: A latencia- és serdülőkori személyiségalakulás mint a korai ...

doc file

zip file

  Kulcsár Zs.: Az elhárító mechanizmusok formái (in.: Korai... 1992, 52-67.o)

doc file

zip file

  Ranschburg J.: A felettes én és mai problémái

doc file

zip file

 CÍM - A szociálpszichológia alapjai

TIP

ZIP

  Bavelas, A.: Kommunikációs sémák feladatot teljesítő csoportokban

doc file

zip file

  Bibó I.: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (in. Válogatott tanulmányok)

doc file

zip file

  Brown, Rupert: Régi és új előítéletek

doc file

zip file

  Graumann: Bevezetés a szociálpszichológia történetébe (0. témakör)

doc file

zip file

  László J.: A szerepfogalom határai és külső szerepkonfliktusok

doc file

zip file

  László J.: A szerepváltás és a szerepvesztés konfliktusa

doc file

zip file

  Le Bone: A tömegek lélektana

doc file

zip file

  Tajfel, H.: Csoportközi viselkedés, társadalmi összehasonlítás ...

doc file

zip file

  Tamotsu Shibutani: Vonatkoztatási csoportok és a társadalmi ellenőrzés

doc file

zip file

[Home][Névsor][I. éves anyagok][II. éves anyagok][Információk][Contact me]

pszicho_icon.gif

Copyright(c) PTE 2002 Pszichologia Évfolyam. All rights reserved.