Szigorlat
Home 
Névsor 
I. éves anyagok 
II. éves anyagok 
Információk 
Contact me 

 

SZIGORLAAT! PARA! PARA!

HandoutokDolgozatokSzigorlatEgyebek

  A tételek kidolgozásáért köszönet a levelezős hallgatóknak!

 Analitikus fejlődéslélektan (ami itt nincs ld a handoutoknál)

TIP

ZIP

 TÉTELSOR

doc file

 

 1/A Az evolúciós gondolkodás hatása. A fejlődéselv és a modren  gyermeklélektan.

doc file

 

 10/A A gyermek és a felnőtt világkonstruálása közti különbségek. A klinikai kikérd.

doc file

 

 10/B A személyiség fejl. S. Freud elméletében (libidófejl. gyermeki szexualitás)

doc file

 

 11/A Félelem és agresszió. A környezet szerepe az agresszió alakulásában.  Hogyan  viszonyulunk a bennünk lévő erőszakhoz?

doc file

 

 11/B A tárgykapcsolatok belső pszichilus világa

doc file

 

 12/A A gyermeki fantázia és elaboráció. Elaborációs mechanizmusok a rajzban

doc file

 

 12/B Elhárító mechanizmusok

doc file

 

 13/A Az életkori átmenetek, átmeneti rítusok

doc file

 

 13/B Az emberi fejlődés nyolc szakasza

doc file

 

 2/A Fejlődési fokok, életkori szintek (Baldwin)

doc file

 

 4/A Mások szerepe az önmagunkról alkotott kép alakulásában. Önismereti  érzékenység

doc file

 

 4/B A pszichoanalitikus szemlélet szerepe a gyermek megértésében. Nevelés és  pszichoanalízis.

doc file

 

 6/A A megkapaszkodás ösztöne. Testkontaktus, identitásfejlődés.

doc file

 

 7/A Az anyai depriváció hatásai és következményei

doc file

 

 7/B Az első életév: Winnicott – Klein – Mahler elméletének összehasonlítása

doc file

 

 8/A Fejlődéslélektani kutatások és az új csecsemőkép

doc file

 

 8/B Az én és a korai tárgykapcsolatok. Önfenntartó funkciók és szoc.  szimbiózis.

doc file

 

 8/B Az én és a korai tárgykapcsolatok. Önfenntartó funkciók és szociális  szimbiózis. (Mahler)

doc file

 

 9/A Az attachment helyzet kísérletei: az " idegen helyzet"

doc file

 

 9/B A csecsemő és gondozója az attachment elmélet alapján

doc file

 

 9/B A csecsemő és gondozója Winnicott elméletében

doc file

 

 Ferenczi Sándor : Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között

doc file

 

 Péley: Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejlődés  modelljében

doc file

 

 Énfejlődés és szociabilitás

TIP

ZIP

 Bandura: Szociális tanulás utánzás útján

doc file

 

 Bettelheim: Egy kevéssé tanulmányozott viselkedésmód - az erőszak

doc file

 

 Dunn, Judy: Testvérek (Konfliktus, játék, empátia fejlődése)

doc file

 

 Gerő Zsuzsa: Rajz és játék közelítő vizsgálata

doc file

 

 Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei

doc file

 

 Lewin: A pszichológiai helyzet jutalmazással és büntetéssel

 

zip file

 Mérei Ferenc: A gombozó gyermek

doc file

 

 Mérei-Binét: Mit tud az óvodás a világról (in.: Gyermeklélektan)

doc file

 

 Parke: A büntetés szerepe a szocializácós folyamatban (in: Pataki F.)

doc file

 

 Ranschburg Jenő: A pszichológiai nem

doc file

 

 Ranschburg Jenő: A szocializáció fogalma és résztvevői

doc file

 

 Win: Gyerekek gyermekkor nélkül

doc file

 

 A megismerés szenzoros alapjai & Perceptuális tanulás

TIP

ZIP

 Kognitív szigorlati tételsor - Révész György

doc file

zip file

 01.: Szenzoros folyamatok - idegrendszeri modellek

doc file

zip file

 02.: Szenzoros ingerek - receptorok - érzőpályák - kéreg (tapi, íz, szag, hallás)

doc file

zip file

 03.: Szenzoros érzékenység - szenzoros és perceptuális adaptáció

doc file

zip file

 04.: Konstancia jelenségek (minden modalitás)

doc file

zip file

 05.: Kontraszt (minden modalitás)

doc file

zip file

 06.: Maszkolás (minden modalitás)

doc file

zip file

 07.: Haptikus észlelés: a "haptikus tapintás", haptikus stratégiák(Sekuler-Blake)

doc file

zip file

 08.: Szaglás, ízlelés, hallás

doc file

zip file

 09.: Látás1 - receptorok, téri-idői kölcsönhatások, receptív mező

doc file

zip file

 10.: Látás2 - alak és mintaészlelés (Gestalt elvek, vonásdetekció stb)

doc file

zip file

 11.: Látás3 - mozgás és mélységlátás

doc file

zip file

 13.: A látás komputációs elmélete. Mesterséges érzékszervek.

doc file

zip file

 14.: Perceptuális tan.: behaviorista, Gestalt, konstruktivista (cikk lejjebb)

doc file

zip file

 Goldstone cikk közepe (2. rész a 3-ból) Fanni révén

doc file

zip file

 15.: Testkép - énkép

doc file

zip file

 Fogalomtár a 14-15-ös tételhez

doc file

zip file

 16.: Észelés - képzelet, képi - képzeleti folyamatok

doc file

zip file

 17.: Reprezentáció (Eysenck-Keane, Pléh)

doc file

zip file

 Fogalomtár a 16-17-es tételhez

doc file

zip file

 18.: Aktuális és tartós hatások az észlelésben

doc file

zip file

 19.: Küszöb alatti észlelés

doc file

zip file

 20.: Kognitív szabályozási elvek

doc file

zip file

 Figyelem & Tanulás és reprezentáció ( nem mind a tételek!)

TIP

ZIP

 Kognitív szigorlati tételsor - Bernáth László

doc file

zip file

 01.: Szelektív figyelem

doc file

zip file

 02.: Fókuszált figyelem

doc file

zip file

 03.: Az információfeldolgozás folyamata

doc file

zip file

 04.: Szignáldetekció és vigilancia

doc file

zip file

 05.: A tanulás alapjelenségei

doc file

zip file

 A tanulás kétfaktoros és kontingencia elmélete (05-ös tételhez)

doc file

zip file

 09-10.: A kontextusfüggő emlékezet. Hamis emlékezet.

doc file

zip file

 11-12.: Számfeldolgozás, olvasásértés

doc file

zip file

 Stanislas Dehaene számfeldolgozási modellje (szöveg)

doc file

zip file

 Stanislas Dehaene számfeldolgozási modellje (ábra)

doc file

zip file

 Az emlékezés torzításai

doc file

zip file

 Szemantikus emlékezet (órai anyag)

 

zip file

 

 Matematikai statisztika & Pszichometria

TIP

ZIP

 Statisztika szigorlati tételsor

doc file

zip file

 4-5. tétel: Varianciaanalízis

doc file

zip file

 8. tétel: Lineáris regresszió

doc file

zip file

 Gondolkodás és nyelv (tételsor = tematika témakörei)

TIP

ZIP

 2. tkr: Fogalmak és kategorizáció (Anita féle órai vázlat)

doc file

zip file

 2. tkr: Eysenck-Keane: A tudás szerveződése

doc file

zip file

 5. tkr: Englander Tibor: Viaskodás a bizonytalannal

doc file

zip file

 5. tkr: Englander Tibor: Viaskodás a bizonytalannal (Viki handout)

doc file

zip file

 5. tkr: A.Tversky, D. Kahnemann : Probabilistic Reasoning ( in: Goldman...)

doc file

zip file

 8. tkr: Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás

doc file

zip file

 8. tkr: Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás (Bogi handout)

doc file

zip file

 8. tkr: Mérő László: Heurisztikus eljárások a mesterséges intelligenciában

doc file

zip file

 9. tkr: Intuíció és analógiás gondolkodás (in. Barkóczi Ilona: Analógiás...)

doc file

zip file

[Home][Névsor][I. éves anyagok][II. éves anyagok][Információk][Contact me]

pszicho_icon.gif

Copyright(c) PTE 2002 Pszichologia Évfolyam. All rights reserved.